Replantasyon Nedir

Replantasyon Nedir

En üstün başarılar kuşkusuz replantasyonla elde edilir. Hasta diş özenle çeneden çıkarılır Çekimden sonra ilkin kök ucuna asılı yumruların da bütünüyle çıkarılıp çıkarılmadığını anlamak için diş yuvasını kontrol etmek gerekir yoksa bu sonradan çıkarılmalıdır. Kuşkusuz önceden kök biçimlerinin replantasyona uygun olup olmadığı bir röntgen resmiyle saptanmış olmalıdır. Kökler kıvrık olmamalıdır yoksa dişin bütünüyle çıkarılması tehlikeye düşer. Üç köklü azı dişleri kök biçimleri nedeniyle dişi çenede tespit ettiklerin­den replantasyon için uygundur

Extraktion'da diş yuvası duvarının da zedelenmemesine her durumda özen göstermek gerekir yoksa sonra başarı olasılığı tehlikeye girer. Böyle bir dişin tutup tutmayacağı sorusu tedaviden önce yanıtlanmandır. Ancak burada operatör önceden oranlamanın salt güvenilir bir yöntemi olmadığmdan zorluklarla karşılaşır. Bu da bu yöntemin rizikosudur. Pra­tisyenler işin içinden çıkabilsinler diye hastalara diğer küçük kesik yaralarının o zamana dek irinlenmeden iyileşip iyileşmediğini hastanın hızlı bir yara iyileşmesine sahip olup olmadığını sorarlar. Hasta bunu olumlu yanıtlarsa operasyon göze alınabilir

Diyabetliler ya da diğer ağır hastalıkları olanlar kuşkusuz daha başlangıçta kapsam dışı bırakılmalıdır. Çıkarılmış diş biyolojik antiseptik bir eriyik emdirilmiş tamponla tutulur. Periodontal ligament'in olabildiğince canlı tutulması çok önemlidir. Böylece salt başarı olasılığı artırılmaz ayrıca deneyimlerin gösterdiği gibi ağızda kalma süresi de uzatılır. Bunun için eriyik sürekli kan sıcaklığında tutulmalıdır

Diş artık tıpkı ağızda duruyormuş gibi dışarıda tedavi ve dezenfekte edilir. Çürüyen kısımlar turmotorla uzaklaştırılır ve kök kanalları gereğince temizlenir. Ayrıca dişözü boşluğunu kök tarafından geriye doğru tedavi edebilme olanağı da vardır. Kök kanalı kök ucundan delinerek açılır ve böylece kök ucunun ' kök kanalına girişi genişletilir. Aynı zamanda olası yan kanalları gidermek ereğiyle kök ucu biraz kesilir. Yan kanallar oldukça geniş olduklarında dışarıdan ayırt edilmeleri olasıysa kuşkusuz onlar da tıpkı büyük kök kanalı gibi tedavi edilirler

Gereğince temizlik ve dezenfeksiyondan sonra kanallar sürekli dezenfeksiyon sağlayan bir maddeyle doldurulur. Ondan sonra kron bir dolgu maddesiyle restore edilir. Replantasyonda kimyasal temiz kalay bile dolgu maddesi olarak kullanılabilir. Kalay ağızda çok iyi kalır asitlere ve çiğneme basıncına karşı da dayanıklıdır. Erime noktası oldukça düşüktür. Diş bütünüyle öylesine nemlidir ki 230 derecede ki erime ısısı dişe zarar veremez. Tüm hazırlıkların bitirilmesinden sonra diş önceki yuvasına yeniden yerleştirilir. Dişin bir sine ile geçici tespiti üç köklü dişler için ender ancak diğer tüm dişler için kesin gereklidir. Artık hasta özenli bir ağız bakımı uygulamalıdır

Her yeme ve içmeden sonra ağız ve özellikle dişin çevresi tam anlamıyla hijyenik tutulmalıdır. Hiç bir besin artığı kalmasın diye ağız iyice çalkalanmalıdır. Yaklaşık 68 hafta sonra normalde sine çıkarılabilir. Böyle bir dişin ne süre duracağı bü­tünüyle hastanın sağlığına ve yaşam biçimine bağlı olduğundan kuşkusuz hiç bir diş hekimi bu konuda güvence veremez. Sigara içen alkol kullanan ya da diğer sağlığa uygun olmayan yaşam biçimini sürdüren kişi umutları gerçekleşmezse şaşmamalıdır

Aynısı böyle bir dişle kabuklu sert yiyecekler kırmaya çalışan bir kimse için de geçerlidir. Elverişli durumlarda replante edilen bir diş çenede normal dişlerin bazılarından daha dayanıklıdır. Uygun yaşam biçiminde replante edilen dişin dayanma süresi ortalama 15 sene olarak hesaplanabilir. Çoğu kez hastalar diş hekimliği biliminin bu başarısına şaşarlar ve hasta dişi böylelikle onlara kazandırdığı ve çiğneme işlevine yeniden soktuğu için de diş hekimine içten hayranlık duyarlar

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …