Ra Nedir

Ra Nedir

Ra Ne Demektir? Ra Nedir Kısaca? Ra Hakkında? Ra Ne Demek? Ra Nedir? Ra Hakkında Kısaca?

Ra Ne Demek, Ra Eski Mısırlıların güneşe verdikleri ad. Kafatasının üstünde bir kurs bulunan şahin bağlı bir insan şeklinde tasvir edilir.Ra, Mısır mitolojisinde güneş tanrısıdır. Kutsal merkezi Heliopolis’dir. Genellikle başında bir disk bulunan şahin kafalı insan biçiminde canlandırılmıştır. Eski tanrı Atum’la bir tutularak IV. sülale döneminde devlet tanrısı olmuştur.Kefren’den başlayarak firavunlar, onun soyundan geldiklerini ilan etmişlerdir.Ra daha sonra Horus’u da kapsamış ve Ra-Horakhty (ya da Ra-Horus) ismini almıştır.

Güneş Ra’nın sembolüdür tüm vücudunu ya da gözünü temsil eder. Ra’nın sembolleri güneş sembolleridir, Phoenix’e benzer bir özelliği vardır her sabah ateşlerin içinden tekrar doğar. E.A. Wallis Budge’a göre Ra Mısır’ın tek tanrısı (monteizm) idi. Diğer tüm tanrılar ve tanrıçalar Ra’nın parçalarını oluşturuyordu.

Tanrılığı

(M.Ö. 2400) ulusal bir tanrılığa ulaştı, ve daha sonra Amun ile birleşip Amun-Ra’yı oluşturdu. Amun-Ra en güçlü tanrıydı ve Mısır’ı bir teokrasi’ye çevirdi. Sonraki zamanlarda yeryüzü tanrısı Atum Güneş’i batıran tanrı olduğuna inanıldığı için Ra’nın güneş battıktan sonraki haliydi. Khepri güneşi gökyüzünde hareket ettiren tanrı zamanla Ra’nın bir parçası oldu Ra’yı doğan güneş kıldı.

Amon-Ra’nın kimliği Yunan ve Roma Mitolojilerinde Jupiter ile birleşmiş Zeus’un şehri Diospolis Thebes’a adanmıştı. M.Ö. 14’üncü yüzyıla kadar aynı şekilde varolan Ra Akhenaten zamanında Aten tek tanrısına inanış geçtiğinde tek tanrılığını yitirdi.

Ancak Ra her zaman tek tanrı olarak görülüyordu. Ra’ya ilahi (M.Ö. 1370), panteizm doğasında Ra’nın gelen çoktanrıcılıkla olan savaşını anlatıyordu. içinde birçok tanrı’nın ayrı bir tanrı olarak değil de Ra’nın bir parçası olarak varolduğunu anlatıyordu. Örnek olarak

“Şükürler olsun o Ra’ya Gücü yaratan, Ament’in alışkanlıklarının içine giren bakın Temu’nun vücuduna.”
“Şükürler olsun o Ra’ya. Gücü yaratan, Anubis’in gizli yerlerine giren, bakın Khepera’nın vücuduna.”

Güneş Saltanat Kayığı

Ra Heykelciği Ra her gece Duat (öbür dünya)’a geçmek için bir saltanat kayığı ile yolculuğa çıkardı. Sabahları Atet, öğleden sonraları da Sektet eşlik ederdi. Maat, kaos antitezinde kayığın gideceği yolu belirlerdi.

Ay’ın sembolü Thoth eşlik eder Horus’un yanında geceleri beklerdi.

Bir çok diğer tanrı bu kayıkla beraber eşlik etmiştir Mehen’in yardımcılığında. Mehen kayığı karanlık canavarlardan korurdu. ilk Mitoloji’de Set kayığı koruyordu ve Apep saldırıyordu. Ancak daha sonraki mitolojilerde Set şeytan olarak görüldü ve Thoth Set şeytanına karşı kayığı koruyordu. Güneş tutulmalarını da kayığın korunamaması yüzünden olduğuna inanılırdı.

Ra’yı Güneş tanrısı olarak kabul edenler için Mısır’da Tanrı yaşam ve ışıktı. En iyi şekilde Güneş tarafından temsil edilebiliyordu çünkü Dünya’yı ıstıyordu ve fotosentez sayesinde enerji veriyordu. Güneş bu noktada insanların Ra’yı anlaması için bir metafordur.

Hathor ve Ra

Tanrıça Hathor ve Ra bir zamanlar kavga ederler, ve Hathor Mısır’ı terkeder. Ra hemen O’nu özlediğini anlar ama Hathor dişi bir aslan’a dönüşmüştür ve kendisine yaklaşan her insan ve tanrıyı yokeder. Bu Hathor-Sekhmet tanrıçalarının da özelliğini belirler. Daha sonrasında Thoth Hathor’a bir şişe iksir hazırlar ve sonra tekrardan Hathor’a dönürşür.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …