Pul Nedir

Pul Nedir

Vergi, resim ve harç gibi bazı devlet gelirlerini toplama ve kontrol edilmelerini kolaylaştırmak için meydana getirilen küçük ve güzel kıymetli kâğıtlar. Pullar, resmi, evraklara, her çeşit posta paketlerine yaptırılır ve usulüne göre iptal edilmek suretiyle kullanılır. Bir tarafları zamklı, öbür tarafları çeşitli şekil ve resimlerle süslüdür. Kenarları tırtıklıdır.

Damga pulları, posta pulları ve harç pulları olmak üzere üç çeşit pul vardır.Damga pulları, hemen bütün devlet işletmelerinde, çeşitli özel münasebetlerde düzenlenen muamelelerde, özel kanunlarda kayıtlı şartlar içinde kullanılan pullardır.

Harç pulları, mahkemelerde ve noterlerdeki muameleler dolayısıyla kullanılan kıymetli evraklardır.Posta pulları, çeşitli posta işletmelerinde, mektuplar, posta kolileri, kartpostallarda kullanılan pullardır. Bu pullar, çeşitli milli sembolleri, tarihî şahsiyetleri çeşitli olayları taşıyan resim ve şekillerle süslüdür

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …