Psişürji Nedir

Psişürji Nedir

Psişürji bedensiz varlıkların görünür hale gelmeleri ve bunların mikrokozmos üzerindeki etkilerini etüt etmekteydi. Bu evokasyon gözle görünür hale gelme çalışmaları daha önce söz ettiğimiz astral imajlar ya da elemanter varlıkları kullanmak suretiyle gerçekleştirilirdi. Evokatör medyom, ilk adımda özel bir çalışma ile yarı-şuurlu somnambülizm haline getirilirdi

Yani, organizmasının geri kalanı ile bağlantısını tam olarak kesmeksizin, gözlerini astral aleme açardı. Daha sonra bir bedensiz varlıkla irtibat kurar ve o varlığın materyalize olmasına aracılık ederdi. Bu durumda, tezahür eden bedensiz varlık, astral seyyale ile sarılırdı. Eskiler buna, küçük bir hava bedeni ile sarılmak derlerdi. Görünür hale gelmesini ve materyalize olmasını sağlayan bu seyyale idi.

16. yüzyıl okültistlerinden Cornelius Agrippa şöyle diyor Varlığın, bazen bir hava bedeni ile sarılan bu imajı, bir gölge ile kaplanır ve bu zarfa bürünerek zaman zaman dostlarına fikirler verir, zaman zaman da düşmanlarına etkide bulunur çünkü tutkular, yeniden hatırlamalar ve duyumlar, can bedenden ayrıldıktan sonra da onunla kalırlar.

Varlığı saran bu akışkanları meydana getiren madde ile elektrik arasında büyük benzerlikler vardır. Nitekim, bu tip evokasyonlarda kullanılan sivri uçlu metal objelerin kılıç gibi sebebi de bu olsa gerektir, denmektedir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …