Protein Nedir

Protein Nedir? Protein Ne İşe Yarar?

Protein Nedir? Dünya daki bütün Canlı organizmalar çeşitli kimyasal maddelerden meydana gelmiştir. Özellikle karbon bileşiklerinden üç gurup, tüm canlıların varlıkları ve hayatlarını devam ettirmeleri bakımından büyük rol oynar. Bu karbon bileşikleri gurupları Karbonhidratlar Yağlar Proteinler olarak sıralanırlar. Biz burada bu üç guruptan protein leri ele alacağız. Proteinler içlerinde pek az eleman olmasına rağmen tabiattaki en karmaşık maddelerden biridir. karbon, Hidrojen, Oksijen ve azottan meydana gelen proteinler, bazı hallerde fosfor ve kükürtlü elemanları da ihtiva ederler. Proteinlerin yukarda değindiğimiz gibi karmaşık bir madde olmasının nedeni, bir protein molekülünde çok sayıda atom bulunmasıdır. Üstelik bunların birleşmeleri ve dizilişleri de çok farklıdır.

Protein Nedir? Protein Ne Demek?

Öyle ki,moleküllerindeki atomların birleşme ve dizilişleri farklı olan protein türleri sayılamayacak kadar çoktur. Her Canlı türünün, kendine has ve başka canlı türünde bulunmayan bazı proteinleri vardır.

Protein, yumurta, süt, et, balık, kümes hayvanlarının eti, buğday, pirinç, bezelye, fasulye gibi besinlerde bulunur. Proteinler, büyümemizi, gelişmemizi, yaraların kendiliğinden kapanmasını sağlar. Başka türlü söylemek gerekirse , hücrelerin çoğalmasında büyük etkendir. Protein yokluğu, daha doğru su noksanlığı, canlılarda adale erimesine, ödem vs. hastalıklara zemin hazırlar. Tabiattaki proteinli maddeler, yumurta akı, kesilmiş süt, buğday glüteni,etteki kas lifleri gibi örneklerle belirtilebilir.

Proteinlerin Önemi Nedir?

Su ile birlikte bütün canlıların esas maddesi, hayatın temel ilkesi olan proto plazmayı meydana getirmesinden ötürüdür. Ayrıca, bütün hücre çekirdeklerinde taşınan kalıtım maddesini de teşkil ederler. Hayatın en lüzumlu maddesi olan enzimler,temelde proteinden başka bir şey değildir. Proteinler üç önemli guruba ayrılır:

Basit Proteinler Nedir?

Albüminler Bileşik proteinler kromozom çekirdeğindeki proteinler gibi Türev proteinler Proteinlerin ilkel maddeleri, kimya diliyle amino asitler diye tanımlanan bir sınıf organik bileşiklerdir. Protein moleküllerinin yapısını ilk olarak bilimsel bir şekilde aydınlatan kimse ünlü Alman adamı Emil Ficher’dir.

Proteinler hem asitlerle hem de bazlarla tuz meydana getirirler Örneğin sütteki kazein, kalsiyum tuzu halindedir.Proteinlerin hiçbiri damıtılamaz. Yumurta akı diye bilinen albümin,soğuk suda kendiliğinden çözülür. Sütte, kan serumunda da aynı durum sözkonusudur. Kan serumunda, albüminin yanında bir başka protein daha çözülmüştür ki, buna globalin denir. Kemiğin, kıkırdağın organik maddesi olan kollagen-kollajen kaynar suda çözülür. Daha önce arıtılmış kollagenden elde edilen çözelti jelatin diye isimlendirilir.

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …