Pleistosen Arkeolojisi

Pleistosen Arkeolojisi

Pleistosen, yaklaşık 2.5 milyon yıl önce başlayan ve yine yaklaşın 10-14 bin yıl önce bugün içinde bulunduğumuz ve Holosen olarak adlandırdığımız dö nemin başlamasıyla biten buzul çağları dönemidir. Bu dönemde insan evrimsel gelişmesinde belki de en büyük değişimlerden birisi olan taş aletler yapm Aya başlamıştır. Bu döneme ait arkeolojik buluntuları Paleolitik Çağ arkeolojisi, yani Pleistosen arkeolojisi inceler. Paleolitik bu dö nemin kültürel adıyken, Pleistosen, aynı dönemi ifade etmek için jeolojik bir adlandırmadır.

Türkiye’ye Paleolitik Çağ’ın en eski dönemlerinden beri yoğun olarak yerleşilmiştir. Ama buna karşın Türkiye’de Pleistosen arkeolojisi, daha geç dönemlerin görkemli buluntularının yanında daha “sönük” buluntular vermesi dolayısıyla, ikinci planda kalmıştır. Türk arkeologlarının Paleolitik Çağ’a ilgi duymamasına karşın, yine de, tüm Arkeoloji alanlarında olduğu gibi, Pleistosen arkeolojisinde de son 20-25 yılda ö nemli değişimler oldu. Ancak yine de kuruldukları günden bugüne kadar istanbul Üniversitesi edebiyat Fakültesi ve ankara Üniversitesi dil tarih ve coğrafya Fakültesi’nde (DTCF) Pleistosen arkeolojisi uzmanı sayısı toplam olarak onu geçmedi.

Buna karşın son 35-40 yıl içinde Pleistosen arkeolojisi hakkındaki bilgiler arttı. 1960 öncesinde bir-iki düzineyle sınırlı olan Paleolitik Çağ buluntu yerlerinin sayısı -bazısı baraj alanlarındaki yüzey araştırmaları olmak üzere- büyük çaplı projelerin etkisiyle arttı [Arsebük 199518]. Bugün 210&#8242a yakın Paleolitik Çağ buluntu yeri bilinmekte. Araştırma yetersizliğinden dol ayı Pleistosen boyunca yoğun olarak yerleşilen Anadolu ve Trakya’da bilinen yerleşimler belirli birkaç bölgede toplanmakta bazı bölgeler ise hiç buluntu yeri yokmuş gibi gözükmekte

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …