Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Petrol Nedir

Petrol Nedir

Petrol Nedir

petrol Nedir, Petrol Ne Demektir, Petrol Parafin, benzin , bakım yağları, gres yağı, asfalt ve daha nice yan ürünler petrolden, elde edilir. Etan, bütan, propan gibi gaz ürünler, gazyağı, motorin, Diesel mazotu, yakıt yağ, parafin mumu gibi maddeler de petrolden elde edilen yan ürünler arasında da önemli olanlardır.

dünyanın en değerli yeraltı ham maddelerinden biri olan petrol, sadece teknoloji alanında değ il, çeşitli konularda insanlığa büyük yararlar sağlamaktadır. Petrol ışık ve ısı sağlamada yararlı olur. Otomobillere, traktörlere, uçak ve gemilere hareket gücü verir

Petrol kelimesi, Latince kaya yağı deyiminden gelmektedir. bilim adamları, petrolün binlerce yıl önce sıcak denizlerin içinde ve çevre inde yaşayan bitki ve hayvan kalıntılarından oluştuğu açıkla maktadırlar.

Bu sığ denizler sonradan toprak katlarıyla örtülmüştür. zamanla ince çamur ve kumla kaplanan bitki ve hayvan kalıntıları, sıcaklık ve bakterilerin etkisinde yağ ve gaz zerrecikleri haline gelmiş,içinde bulundukları tortul kütleler den ayrılarak başka tortul kütlelere doğru süzülmüştür. petrolün, oluşumu hakkında en geçerli kuram teori budur.

Yağ ve gaz zerreciklerinin sonradan süzüldükleri tortul kütleler, genel olarak kireçtaşı ve kumtaşıydı. Yani gözenekli küçük-mesamatları olan kütlelerdi. Yağ, bu gözeneklerden geçebiliyordu. Petrolün oluşumuyla ilgili bu teori örgensel Kuram ya da organik teori diye tanımlanmaktadır.

Bilindiği kadarıyla, petrol binlerce yıl önceleri de kullanılmaktaydı Çinliler ve Mısırlılar da dahil eski toplumların çoğu, petrolden tıp alanında, ilaç olarak yararlanırlardı. Hıristiyanlık döneminden çok önce, Hindistanda petrolü, yakmayı biliyorlardı. Beyazlar Amerika’ya gelmeden önce, Kızılderililer petrolü çeşitli amaçlarla kullanmaktaydılar.

Tarih kayraklarına göre,eski Babil’de şehirlerin surlarını kuvvetlendirmek için harç yerine asfalt uygulanırdı. Hz.Musa annesi tarafından bir sepetin içinde Nil Nehrinin sularına terk edilmeden önce,annesi su alıp da batmasın diye sepeti katranla kaplamıştı diye rivayet edilir. ispanyol seyyahı Juan Cabrillo Amerikaya gittiği zaman, gemilerinin omurgalarını katranla kaplayarak onarmıştı 1849 yılında Amerikada şişelere konulup satılan petrol, yılan sokması Saç Dökülmesi, romatizma gibi çeşitli şeylere karşı ilaç niteliğinde kullanılıyordu.

Dünyada ilk petrol, yaklaşık olarak aynı zamanda Romanya ve Amerika’da çıkarılmıştır. Tabii burada modern anlamda petrol üretiminin kastedildiğini özellikle belirtmeliyiz.

Petrol çok değerli bir hammadde olduğundan, zengin petrol kaynaklarına sahip ülkeler bundan büyük kazançlar sağlarlar. Petrol stokları bakımından en zengin kaynaklar Orta Doğuda, Kuveyt, Suudi Arabistan, iran ve ırak bölgelerindedir. Bu zenginlik, Orta Doğudaki politik çekişmeler, çıkar kavgaları bakımından da büyük rol oynar.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …