Personel Nedir

Personel Nedir

Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü Devlet ve diğer kamu kuruluşlarında çalışan, etkinliğe çeşitli görevleriyle katılan gerçek kişiler.

Personel geniş anlamı ile, örgütteki bütün insan kaynakları yani vazifesi her ne olursa olsun örgüt icraatlarında yer alan tüm bireyleri ifade eder. İşletmede çalışan kişiler, yaptıkları işin çeşidine bakılmadan “personel” kavramı ile nitelendirilirler. Lakin örgüt içinde yerine getirdikleri görevler bakımından değerlendirildiğinde personel, dört kategoride incelenebilir:

1-İşçiler: Beden gücü ile çalışan ve bu gücü üretimde kullanan personeldir. İşçilerde kendi aralarında iki gruba ayrılır;

a.Direkt olarak üretimde çalışan işçiler.

b.Endirekt ( dolaylı olarak ) üretime katılan işçiler. Endirekt işçiler, direkt işçilere yardım ederler. Bu işçiler bakım, temizlik gibi faaliyetleri yerine getirirler. Örneğin; bekçilik.

İşçiler nitelikli ve niteliksiz işçiler olarak da gruplandırılabilirler.

2- Teknik Personel ( Mavi Yakalılar ): Teknik işlerde çalışan usta başları, mühendisler ve teknisyenlerden meydana gelir. Bunlar yönetici değillerdir. Genel anlamda işleri, üretim faaliyetlerini kontrol etmektir.

3- Büro Personeli ( Beyaz Yakalılar ): Büro hizmetlerinde çalışan personeldir. Bunlar yönetici gruba dahil değillerdir.

4- Yönetici Personel: Örgüt içinde bulunan alt, orta ve üst düzey yöneticilerdir.

Örgüt içindeki personel işlevinden söz edildiğinde, örgütte çalışan tüm beşeri kaynaklarla alakalı her türlü problemin çözümüne dair faaliyetler akla gelir. Genel manada bunlar; çalışacak bireylerin nitelik ve niceliklerinin saptanması, yine çalışacak elemanların işe alımı ve bunların uygun birimlere yerleştirilmesi, genel olarak işlerin analiz edilmesi, elemanların ücretlendirilmesi, eğitim çalışmaları, adaletin sağlanması, endüstriyel ilişkiler gibi meselelerdir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …