Pers imparatorluğu

Pers imparatorluğu

isa’dan önce 5.yy’da Persler II. Keyhüsrev önderliğinde birleşerek kuzeydeki Medleri yıkmış ve bir devlet haline gelmişlerdir. Bundan sonra Keyhüsrev fetih hareketlerine girişmiştir. Bu fetihlerde ise Babil Fenike gibi zengin yerleri fethedip ülkeyi zengin bir krallık haline getirmiştir. Ermenistan’ı Lidya’yı ve Krezus’ünservetini ele geçirip tüm Anadolu’yu hakimiyeti altında birleştirmiştir. Anadolu’yu ele geçirdikten sonra Babil üzerine saldırmış ve orayı da fethedip kendini Babil kralı ilan etmiştir. Bundan sonra ise Mısır’a saldırma hazırlıklarına başlamış kuzeydoğuyu sağlamlaştırmak için iki kabileyle savaş yapmış ve bu savaşlar da kabileler direniş göstermişler Keyhüsrev de bu savaşta hayatını kaybetmiştir

Yerine ise oğlu Kambis geçmiştir. Kambis devrinde Mısır fethedilmiş Kartaca’ya kadar Pers ordusu ilerlemiş ancak Kartacalıları geçememiştir. Kambis döneminde iranlı kabileler ayaklanmışlardır bunlar Gomata isimli bir Med rahibinin başını çektiği
Mecusilerdir.

Kambis Mısır dönüşü ölmüş yerine ise ünlü Pers imparatoru 1. Darious geçmiştir. ilk olarak kabile isyanlarını bastırmış ve çeşitli alanlarında devrim niteliğindeki hareketlere girişmiştir. 1. Darious da fetih hareketlerine girişmiş doğuda Hindistan’a dayanmıştır imparatorluk sınırları. Kafkasya’ya doğru Türklerin ataları olan iskitlere karşı da sefer yapmış ama başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Daha sonra batıya yönelip Trakya Makedonya ve Ege’ye saldırıp buraları ele geçirmiştir. Bunun üzerine Yunanlılar Darious ve oğlu Kserkes’e karşı Salamis Deniz Savaşı’nı yapmışlardır.

II. Artakserkes döneminde devlet hızla çözülmeye başlamış imparatorlukta ayaklanmalar olmuş Mısır bağımsızlığını ilan etmiştir. isyanlar güçlükle bastırılmış ama daha sonra III. Darious döneminde Persler imparatorluğu’na Büyük iskender son vermiştir

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …