Pedagoji Nedir

Pedagoji Nedir

Pedagoji, Çocuklarda “eğitim bilim ve teorisi” anlamına gelmektedir. Çocuklarda öğrenme, öğrenme problemleri, önemli kişiliklerin, diğer kültürlerin nasıl öğrendiği pedagoji kapsamındadır.Kelimenin aslı, Yunanca “Paisagogein”‘dir. (Pais=çocuk, agogein=bilim).
Pedagoji biliminin ilgi sahası, yeni doğan ile yetişkin arasındaki bütün insanlardır.Pedagoji bilimi Batı ülkelerinde uzun yıllar psikoloji bilimi altında devam etmiş ve/fakat 19 yy. sonlarında ayrı bir bilim dalı haline gelmiştir.

Pedagojide uzmanlık sahaları
Pedagoji bilimi kendi altında farklı alanlara ayrılmaktadır, bunlardan bazıları

1. Eğitim pedagojisi = Eğitimde doğru stratejilerin uygulanması ile ilgilenir. (Pek çok ülkede pedagojinin ana branşıdır.)
2. Orthopedagoji = Problemli çocuklar ve onların davranışları ile ilgilenir.
3. Transkültürelpedagoji = Kültürel etkenlerin çocuk davranışları üzerinde yansımaları ile ilgilenir.
4. Antropedagoji = (Güneş -2005) Pedagojik açıdan dikkate değer, tarihteki örnek şahsiyetlerin durumlarını inceler ve günümüz ile karşılaştırmalı veri alışverişi yapar.

Bunun yanı sıra pedagoji, medya pedagojisi, özürlü çocuklar pedagojisi gibi alt başlıklara da ayırılmaktadır.

Türkiye üniversiteleri ve pedagoji bilmi
1980&#8242li yıllarda Türkiye üniversitelerinde Pedagoji bölümleri kaldırılmıştır. Sadece istanbul Üniversitesinde bulunan pedagoji bilim dalı, en son mezunlarını 1983 yılında verdikten sonra, kalan son öğretim üyesinin vefatı ile kapanmıştır. Pedagoji bölümü bu tarihten itibaren mezun vermemiştir. 2008 tarihi itibari ile Türkiye üniversiteleri halen pedagog mezun vermemektedir. Bu boşluğu şu anda psikoloji branşı mezunlarından “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik” eğitimi almış olanlar ve eski mezunlar doldurmaktadır.

Pedagoji’nin eleştirisi
Pedagoji’nin eleştirisi eğitim’den bağımsız olarak yapılamaz. Eleştirinin eğitim sırasında kullanılan müdahelenin miktarı ile ilgilidir.

Pedagogların hizmet alanları
Pedagogların hizmet sahaları genelde şu başlıklar altında toparlanabilir,

Eğitim
Okullarda eğitim süreçlerini çocukların maksimum öğrenmesine göre programlamak
Eğitim sürecinde yapılan yanlışlıkları gidermek
Öğretmenlik ve rehberlik hizmetleri
Okul başarısızlığı ve uyumsuzluğu olan çocuklara yardımcı olmak
Okullarda disiplin kurulu danışmanlığı
Öğrenme ve dikkat eksikliği
Zeka geriliği ve/veya üstün zeka sonucu uyum problemleri
Düşük ve yüksek IQ üzeri çalışmalar
Zeka özürlü çocuklar rehabilitasyonu
Aile danışmanlığı
Anne-çocuk ilişkileri

Dil ve konuşma
Gecikmiş dil ve konuşma
Artikülasyon (sesletim) ve sesbilgisi bozuklukları
Kekemelik

Çocuk terbiyesine yönelik destek programları
Bunların yanı sıra pedagoglar, çocuk mahkemlerinde bilirkişi, çocuk ıslahevlerinde gözlemci ve uzman kişi, her dereceli kreş ve çocuk yuvalarının açılmasında bilirkişi, sağlık kurumları, hastane ve çocuk kliniklerinde uzman olarak da görev yapmaktadırlar.

Pedagoji’de dönüm noktası 0luşturmuş kişilikler
Benjamin Bloom
John Dewey
Celestin Freinet
Paulo Freire
Friedrich Fröbel
Gloria Jean Watkins (bell hooks)
Jan Amos Komensky
Janusz Korczak
Maria Montessori
William G Perry
Johann Heinrich Pestalozzi
Jean Piaget
Simon Soloveychik
Rudolf Steiner
Lev Vygotsky
Henry Giroux

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …