Pazartesi Nedir

Pazartesi Nedir

Pazartesi, Pazar ve Salı arasında haftanın bir günü Pazar ertesi, sonrası Bu gün için Anadolu'da kullanılan üç başka sözcükten birincisi Farsça-Süryanice ikinci gün anlamına gelen Düşanba sözcüğünden Çarşanba gün adına uyaklı olsun diye Turşamba, ikincisi Pazar gününe Girey ya da Gira denmesi yüzünden Gireyertesi ya da Giraertesi, üçüncüsü de Balat ya da Balad adıdır. Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan geceye Balat akşamı ya da Turşamba akşamı denir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …