Ototrof Nedir

Ototrof Nedir

Ototrof ışık enerjisi veya kimyasal enerji kullanarak, inorganik maddelerden kendi organik besinini üretebilen Canlıdır Ototrof, Canlılar, inorganik bileşikleri kullanarak organik bileşikler dediğimiz karmaşık ve uzun molekül zincirlerini üretebilen canlılardır. Diğer bir anlatımla bu Canlılar, yaşamsal etkinliklerini sürdürebilmek için gereksinme duydukları tüm organik bileşikleri, doğrudan doğruya inorganik bileşikleri sentezleyerek elde ederler. Bu canlılar, karbondioksidi indirgeyerek organik bileşikler sentezlerken, işlemin kimsayal karakteri dolayısıyla enerjiye gereksinim duyarlar. Bu enerji, ışık büyük ölçüde güneş ışığı- ya da kimyasal enerjidir

inorganik bileşikleri kullanarak organik bileşikler dediğimiz karmaşık ve uzun Molekül zincirlerini üretebilen Canlılara Ototrof adı verilir.

Yeşil Bitkilerin hepsi ototrof olup, ışık enerjisini kimyasal enerjiye çevirirler. Çoğunluğu toprağa bağlı olduğundan yer değiştiremezler.

Ototroflar ihtiyacı olan organik besinleri kendileri sentezleyebilen canlılardır. Besin sentezlerken kullandıkları enerjinin şekline göre iki tip ototrof Canlı vardır

Foto ototroflar, Klorofilleri sayesinde ışık enerjisi kullanarak organik besin sentezleyenler. Klorofilli bakteriler, Yeşil Bitkiler, Mavi yeşil algler , Kloroplast taşıyan protistalar ve bazı bakteriler bu gruptan canlılardır.

Kemoototroflar Kuvvetli oksidasyon Enzimleri sayesinde oksitledikleri inorganik maddelerden H,Fe,NH3,nitrit vb. elde ettikleri kimyasal enerjiyi kullanan bakteriler bu gruptur. Işık enerjisi kullanılmaz. Sadece bazı bakteri türleri tarafından gerçekleştirilir. Klorofil ve kloroplastları yoktur. Kimyasal enerjiyi kullanarak CO2 ve H2O yu birleştirerek organik besin yaparlar.

Ototrof Üzerine Görüşler Bu görüşe göre dünyamızdaki ilk meydana gelen canlı ototrof olup kendi besinini kendi üretir. Ototroflar hem kendi besinlerini hem de diğer Canlıların yararlanabileceği besinleri ürettiğine göre karmaşık yapılıdır.canlılar bu görüşe göre basit bir ortamda oluşmuşlardır.

Ototroflar yapısal bileşikleri ve enerji gereksinimleri için Fotosentez yada kemosentez yoluyla inorganik moleküllerden organik Moleküller üretirler. Basit inorganik bileşiklerden organik bileşikler oluşturulması evrimsel açıdan ileri bir basamak gibi görülmektedir. Bu yüzden ototroflar gelişmiş canlılardır.. Bunlardan da diğer canlılar meydana gelmiştir. Ancak bugünkü anlamdaki otorofların, dünyanın oluştuğu ilk günlerdeki gibi olumsuz ve basit bir çevrede oluşması mümkün görülmemektedir.

Bu görüş kompleks organizmaları çok uzun bir sürede basit canlıların oluşturduğu şeklinde bir görüş olan heterof görüşü ile çelişir.Ototrof canlıların kendi besinlerini kendileri yapabilecek şekilde karmaşık bir yapıya sahip olmaları için milyonlarca yıllık bir evrim geçirmeleri gerekir.bu yüzden hetetrof hipotezi ile çelişir

Bu görüşe göre ilk hetetrof hipotezinde olduğu gibi ilk atmosferde O2 nin olmayışı, canlı organizmalar meydana gelmeden önce inorganik maddelerden organik maddenin meydana gelmesi gibi olayları söz konusu değildir.

Hem Ototrof, Hem Heterotrof Olanlar Bu gruptaki canlılara en güzel örnek böcekçil bitkilerdir. Böcekçil bitkiler azotça fakir Topraklarda yaşamakta olup, topraktan alamadıkları Azotu böcekleri yakalayarak onların proteinlerinden karşılarlar. Bu yönleriyle besini hazır aldıkları için heterotrofturlar. Böceği yakaladıktan sonra sindirim enzimlerini dış ortama salgılayarak, yakaladıkları böceği sindirir. Sonra onun amino asitlerini hücre içine alırlar.

Böcekçil bitkiler aynı zamanda fotosentez yaparak nişasta ve diğer karbonhidratlarını kendileri üretirler. Bu yönleriyle ise besin ürettikleri için ototrofturlar

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …