Oran Nedir

Oran Nedir? Oran Ne Anlama Gelir?

Oran Nedir? Farklı birimlere sahip iki miktarın karşılaştırılması ile elde edilen orana birimli oran denir. İki oranın eşitliğine orantı denir.Orantıda çapraz çarpımlar eşittir. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artarsa yada biri azalırken diğeri de aynı oranda azalırsa böyle çokluklara doğru orantılı çokluklar denir.

Örneğin Ali’nin boyunun Ayşe’nin boyuna oranı A/B şeklinde gösterilebilir.

Oran Nedir? Oran kurulurken; aynı birimli nicelikler karşılaştırılabilir. Mesela X aracı Saatte 100 km hızla giderken Y aracı saatte 80 km hızla yol almaktadır. Burada X aracının hızının Y aracının hızına oranı: X/Y=100 km/80 km dir. Her iki taraf 10 ile sadeleştirilirse X/Y=10/8 olur. Yani X aracı 10 km yol alırken Y aracı aynı sürede 8 km yol almaktadır.

Farklı birimli nicelikler de karşılaştırılabilir.

Örneğin Bir aracın hızını bulabilmek için aracın aldığı yolu, geçen süreye oranlarız. Yol/Zaman= hız (Farklı birimli nicelikler oranlanır.)
Oranlanan çokluklardan ikisi aynı anda sıfır olamaz. Oranın payı ya da paydası sıfır olabilir. Oranın sonucu birimsizdir.

İki çokluğun birbirleri ile ilişkili olarak değişme miktarının bölme yoluyla ölçülmesine oran denir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …