Omurilik Nedir

Omurilik Nedir

Omurilik Ne Demektir? Omurilik Nedir Kısaca? Omurilik Hakkında Bilgiler? Omurilik Nedir? Omurilik Ne Demek? Omurilik Hakkında?

Omurilik Ne Demek, Omurilik denen yapı dışta ak madde ve içte H şeklinde bir boz maddeden oluşur. ak madde miyelinli sinirlerdenboz madde ise sinir hücrelerinin gövde kısımlarından ve miyelinsiz sinirlerden oluşur. Omuriliğin dorsal boynuzu duyusal sinirleri alır, ventral boynuzu ise motorik sinirleri alır Omurilik, Medulla Spinalis omurga denilen kemik bir yapının içinde boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan ve ortasında yine boydan boya bir kanal içeren merkezî sinir sisteminin bir parçasıdır. ilk lumbar omurun alt kenarına kadar devam eder buradan itibaren sinirler atkuyruğu şeklinde yayılır. Yaklaşık olarak kadınlarda 43 cm, erkeklerde ise 45 cm uzunluğunda ve 35-40 gram ağırlığındadır.

ayrıca omurilik omurilik soğanından gelen refleksleri kontrol eder omurilik tam olarak beyinde başlar. Bu yüzden ense köküne vurulmamalıdır. Omurilik direkt beyinden çıkan emirleri gerçekleştirir. ayrıca omurilik basit refleksler merkezidir.

Omurilik vücutta istemsiz davranışları ve refleksleri kontrol eder. Vücuttan beyine gelen sinirler omurilikte çapraz yaparak gelir. Bu sayede vücudun sol tarafını beynin sağ lobu, vücudun sağ tarafını ise beynin sol lobu kontrol eder. Omurilikte, sinir dokunun en ilkel diziliş şekli korunmuştur.

33 omurdan meydana gelmiş olan omuriliğin, üzeri beyin gibi üç katlı zarla çevrilidir.Bunların arasında da omuriliği sarsıntı ve darbelerden koruyan Beyin Omur ilk sıvısı BOS bulunur. Omuriliğin sağından ve solundan düzenli sıralanmış 31 çift duyu ve motor siniri çıkar Omurilik, iç kısımda gri maddeden yani perikaryonlardan yani sinir hücre gövdelerinden, dış kısımda ise sinir liflerinden yani aksonlardan yani ak maddelerden meydana gelmiştir.

Boz madde ak madde içerisinde kelebeğe benzer bir yapıya sahiptir ak maddenin beyaz görünmesinin nedeni aksonun içerdiği miyelin kılıfdandır Boz maddenin sağ ve sol yanlarında yan, ön ve arka boynuzcuk olarak isimlendirilen üç kısım bulunur Bu boynuzcukların görevleri şunlardır aYan boynuzcuk, otonom sinir sisteminin merkezlerini içerir. bön boynuzcuk Ventral kök, motor nöronları içerir carka boynuzcuk Dorsal kök, Duyu nöronlarını içerir.

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …