Nikotin Nedir

Nikotin Nedir

Yabancı dergilerdeki sigara ilanlarının hemen hepsinde “zifti ve nikotin yüzdesi daha az” yazısını okuruz. Zift hepimiz tarafından bilinen bir şeydir ama nikotinin ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? insanlar sigarada nikotin yüzdesinin düşük olmasını niçin isterler acaba?
Sigara içen kimseler bunu sırf iş olsun diye yapmazlar tabii. Bunu alışkanlık edinmelerinde belirli nedenler vardır.içilen sigara sinir sistemi üzerinde belli ölçüde yatıştırıcı, yumuşatıcı bir etki yaratır.

Duyulan yorgunluk hissini adeta gizler. Bu nedenle,yorulmuşken sigara içen bir kimse yorgunluğunu giderdiğini zanneder. Daha ötesi, sigara içmenin hayal gücünü uyarmak bakımından da belirli ölçüde etkisi olduğu ileri sürülmektedir. Onun için, bazı kimseler sigara içerek daha iyi çalışabildiklerini söylerler.

Tütünün yapısındaki belli başlı maddelerden biri nikotindir. Tütünden ayrıştırılan saf nikotin doğrudan doğruya zehir etkisi yapar. Ancak, sigara içenlerin vücuduna saf nikotin etkisi sözkonusu olamaz. Nikotin, tütün yapraklarında bulunan kokulu,renksiz, zehirli bir sıva maddedir. Kimyasal özellikleri bakımından “alkaloit” ler sınıfındandır.ilk kez 1328 yılında, Posselt ve Reimann tarafından tütün yapraklarından elde edilmiştir.

Nikotin kelibesi, tütünü ilk olarak Fransa’ya getiren Lizbon elçisi Jacques Nicot’un adından gelmektedir.Tütünle ve az alındığı zaman canlandırıcı,uyarıcı etkiler yapan nikotin, çeşitli bezlerin salgılarını arttırır.

Kan basıncını yükseltir. Tütün yapraklarıyla yapılan sigaraların içiminde, nikotinin yaklaşık olarak 1/3 ile 1/7’si ısı etkisiyle buharlaşır, dumanla uçup gider. Bunun için zehirlenme olmaz.

Geri kalan nikotinin de az bir kısmı nefes borusu yoluluyla ciğerlere gider ve kana geçer. Orada çeşitli bileşikler tarafından işlem görür. Metil piridinyum hidroksit haline gelir , suda çözülür ve idrarla dışarı atılır.

Görüldüğü gibi bünye nikotini normal bir işlemle dışarı atmakta ve onun zararlı etkisinden kendini kurtarmaktadır.

Nikotin’in kimyasal formülü CoH4N2 dir. 247 derecede kaynar, yoğunluğu 1. 033 tür. Birçok tütün türünde nikotinin mevcudiyetinin oranı % 2 ile 7 arasındadır. Türk tütününde nikotin yüzdesi son derece düşüktür. iyi Havana tütününde de nikotin gayet azdır. Nikotin böceklere, haşarata karşı toz ve sıvı ilaçların yapımında kullanılır.

Saf nikotinin çok az miktarda olanı bile nabzın atışlarını düşürür, kusmaya, halsizliğe, soğuk ter dökülmesine, halsizliğe, göz kararmasına yol açar. Filtreli sigaralar, tütünde mevcut nikotinin daha azının vücuda girmesinde büyük rol oynamaktadır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …