Nikel Nedir

Nikel Nedir? Nikel Ne Demek? Nikel Nedir Kısaca?

Nikel Nedir? Üzerine Nikel, kaplanmış metal Nikel dövülebilen ve ısıtıldığı zaman kırılmadan uzayabilen bir ma­den olmakla birlikte kullanılan ma­denlerin de en sertidir. Yerin yüzeyinde pek bol değildir göktaşlarında saf halde bulunur. Çıkartıldığı maden ocaklarında başka madenlerle karışık haldedir. Yeni Kaledonya garnieritinde magnezyumla karışık olarak ortalama yüzde 6 nikel vardır Kanada pirotinleri ise demir ve bakırla karışık ola­rak yüzde 3 Nikelden meydana gelmiştir.

Nikel Nedir? Nikel Ne Demek?

Atom numarası 28, Atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, Gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenebilen ve kolayca tel durumuna getirilebilen bir Element simgesi Ni.

Nikel, maden cevherinin zenginleştirilip kavrulmasından sonra, Elektrik fırınında ergitilmesiyle elde edilir buna ham nikel denir. Son arıtma için genellikle elektroliz denilen kimyasal yönteme başvurulur.

Nikelin Özellikleri Nedir?

Nikelin Özellikleri NedirNikel gümüş beyaz bir metaldir. Oldukça sert olup, periyodik cetvelde geçiş metalleri arasında yer alır. Genelde pentlandit içinde demir ve sülfür ile, milerit içinde sülfür ile, Nikelinin içinde arsenik ile birlikte bulunur.

Nikelin, havaya karşı gösterdiği oksitlenme direnci sayesinde bozuk para üretiminde, kimyasal araç ve gereçlerin üretiminde ve Alman Gümüşü gibi birçok alaşımın üretiminde kullanılır.

Nikel doğada genelde kobalt ile birlikte bulunur. alaşımlar özellikle süper alaşımlar ve paslanmaz çelik üretiminde önemlidir. Ayrıca nikel doğal bir özelliği sayesinde manyetik bir alan içinde bir miktar boyut değiştirme kabiliyetine sahiptir. Nikelde bu değişim Negatif yönde olmaktadır.

Nikelin oksitlenmiş hali genelde +2 değerliklidir ancak 0, +1, +3, +4 değerlikleri de gözlemlenmiştir. Bununla birlikte +6 değerlikli nikelin varlığı da mümkün olabilir.

Nikelin Tarihi?

Nikelin TarihçesiNikelin tarihi M.Ö 20 yılına kadar dayanmaktadır. Hatta bazı eski Çin dokümanlarında, beyaz nikelin Doğuda M.Ö 1400-1600 yıllarında kullanıldığı anlatılmaktadır. Ancak nikelin genelde gümüş ile karıştırılması sebebiyle bu bilgi kesin değildir.

Dünya nikel üretiminin yaklaşık olarak yarısı Kanadada üretilir bu bakımdan Kanadayı Sovyetler Birli­ği, Yeni Kaledonya, Küba ve Ameri­ka Birleşik Devletleri izler. Türkiye­de bulunan nikel yatakları işletmeye elverişli zenginlikte değildir.

Saf nikel özellikle sağlamlığı nede­niyle kullanılır. Kimyasal etkenler­den pas etkilenmez, Hava değişim­lerinden bozulmaz. Bu özelliği yüzün­den nikel, birçok alaşım türünün ya­pımında aranan bir elemandır. Bu alaşımlardan bazılarında yüksek oranda nikel bulunur ferronikel, Nikrom bunlar az genleşir, yüksek ısı­lara dayanır ve deniz suyundan et­kilenmez. Bazı alaşımlar da çelik esa­sına dayandırılır. Kromlu çelik­ler, hiç oksitlenmediklerinden, sanayide pek çok yerde kullanılır.

İçeren Mineraller Cama yeşil renk vermek için de kullanılmıştır. Nikel ilk olarak 1751 yılında Axel Fredrik Cronstedt tarafından keşfedilmiştir. 1751′, Baron Axel Fredrik Cronstedt Bakırı nikolitten ayırmaya çalışırken, Nikeli elde etti. Saf nikelden yapılmış olan bozuk paralar ise ilk defa 1881′ isviçrede üretildi.

Nikel Nedir? Nikelin Oluşumu Nedir?

Nikelin OluşumuNikel temel olarak iki tür maden yataklığından elde edilir. Birincisi, temel Minerallerin limonit Fe, NiOOH ve garnierit Ni, Mg3Si2O5OH olan lateritik yataklardır. ikincisi ise, ana Minerali pentlandit Ni, Fe9S8 olan magmatik sülfit yataklarıdır.

Kanadanın Sudbury bölgesi bugün Dünya nikel üretiminin %30′ yapmaktadır. Sadbury cevher yatağının, ilk jeolojik zamanlarda Dünyaya vurmuş olan büyük bir meteorun sonucu olduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde toplam nikel rezervinin %40′ı ise Rusyanın Norilsk bölgesinde yer almaktadır. Bu bölgedeki yataklar, Rus madencilik firması MMC Norilsk Nickel tarafından işletilerek Dünya pazarına sunulmaktadır

Diğer büyük nikel yatakları ise Fransa New Caledonia, Avustralya, Küba ve Endonezyadadır. Tropikal bölgelerdeki yatakların çoğu, ultramafik kayaçların yoğun yağışlarla yıkanmasıyla ortaya çıkan ikinci bir konsantre olan lateritik yataklardır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar sonucu, Türkiyenin batısında bulunan nikel yatağının Avrupadaki tesisler için uygun özellikte olduğu tespit edilmiştir.

Jeofiziksel kanıtlar göz önünde tutulduğunda, nikelin çoğunluğunun, Dünyanın çekirdeğinde yoğunlaştığı tahmin edilmektedir Nikelin Kullanım alanları Nikel paslanmaz çelik, mıknatıs, bozuk para ve özel alaşımlar gibi birçok endüstriyel ve son kullanıcı ürünlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca cama yeşil renk vermek amacıyla da kullanılmaktadır. Nikel her şeyden önce bir alaşım metalidir. Bu nedenle alaşım olarak birçok kullanım alanı mevcuttur. Bu alaşımlar Bakır, krom, Alüminyum, kurşun, kobalt, gümüş ve Altın ile yapılan alaşımlardır.

Nikel ayrıca bozuk paraların üretiminde ve dekoratif gümüş yerine kullanılmaktadır. ABDde kullanılan beş sentlik bozuk para %75 Bakır içerir. 1922-81 arasında üretilen Kanada senti ise %99.9 nikel içermekteydi ve manyetik özelliğe sahipti.

Nikel III oksit ise birçok nikel kadmiyum, nikel demir ve nikel- metal hidrit şarj edilebilir pilde katot olarak kullanılmaktadır.

Nikel Nedir? Nikelin Özellikleri Nelerdir?

Nikelin Özellikleri NelerdirNikel belki de günlük hayatta çok fazla duyulan bir kelime değildir fakat elementin kullanım alanlarının genişliği ve özelliklerinin bolluğu sebebi ile çoğu sektörde tercih edilmektedir. Verilen bilgileri öğrendikten sonra günlük hayatta bu elementin adının geçtiği yerlerde konuya daha fazla dikkat kesileceksiniz. Nikel ile ilgili detaylı bilgilerin araştırılması ve derlemesi yapıldı.

1751’de Stockholm’de çalışan Axel Fredrik Cronstedt adlı bilim adamı bu elementle alakalı ilk çalışmaları yapmıştır. Elementin ilk olarak Bakır içerebileceğini düşündü. Ancak sonrasında yeni element olarak Nikeli dünyaya tanıttı. Birçok kimyager bunun kobalt, arsenik, demir ve bakır alaşımı olduğunu düşündü. Sonrasında bu düşüncenin de yanlış olduğu anlaşıldı. Kullanım alanları oldukça fazladır. Ev ya da iş yerlerinde kullandığımız birçok araç gerecin içerisindeki maddesel yapıda yer almaktadır.

Nikel Hangi Alanlarda Kullanılır?

Nikel Hangi Alanlarda KullanılırNikel korozyona karşı dayanıklıdır ve diğer metalleri korumak için plakalamak için kullanılır. Bununla birlikte, esas olarak paslanmaz çelik gibi alaşımların yapımında kullanılır. Nikrom, az miktarda silikon, manganez ve demir içeren bir nikel ve krom alaşımıdır. Aşırı sıcakta bile korozyona karşı dayanıklıdır. Bu nedenle ekmek kızartma makinelerinde ve elektrikli fırınlarda kullanılır.

Deniz suyunu tatlı suya dönüştüren tuzdan arındırma tesislerinde bakır-nikel alaşımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan zırh kaplama için de nikel çelik kullanılır. Diğer nikel alaşımları tekne pervane şaftlarında ve türbin kanatlarında kullanılır.

Nikel, şarj edilebilir nikel-kadmiyum piller ve hibrid araçlarda kullanılan nikel-metal hidrit piller dâhil olmak üzere bütün pillerde kullanılır. Görüldüğü üzere nikelin kullanım alanları çok geniştir.

Nikel, madeni paralarda da uzun bir geçmişe sahiptir. ABD’nin beş sentlik parası (“nikel” olarak bilinir) % 25 nikel ve % 75 bakırdır. İnce bölünmüş nikel, bitkisel yağları hidrojenlemek için bir katalizör olarak da kullanılır. Ayrıca cama nikel eklemek, yeşil renk oluşmasını sağlamaktadır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …