Modern Mantık Nedir

Modern Mantık Nedir

Her varlığın, yaratılışı ile birlikte kendisine verilmiş bir mantığı vardır. Yaratık onun dışına çıktığı zaman yaşama hakkını kaybeder. insanoğlunun mantığı, diğer bütün mahlukattan farklı olarak, düşünme ve eleştiriye, mukayese etmeye dayanır yapıcı, yaratıcı ve üreticidir. Yaratılıştan beri var olan ve kullanılagelen mantık, Aristo ile sistemleştirildi ve yazıldı. Helenistik medeniyet buna dayanıyordu. Var-yok, eski-yeni, alt-üst, siyah-beyaz gibi kesinliklere, ideal hallere dayanan, üçüncü-orta-gerçek halleri reddeden bu mantığın dayandığı medeniyet 1000 sene olduu yerde kaldı daha ileriye gidemedi. Söze dayanan bu mantığa klasik mantık denir

islam medeniyeti, daha başında bunu aldı eksiklerini ve yanlışlarını tesbit etti düzeltti ve tamamladı. Farabi ve ardından ibni Sina ile sözden sembolle ifadeye geçildi. işte bu mantığa dayanan islam medeniyeti görülmemiş derecede hamle yaptı. Batıya bu hamlenin sonuçları geçti ve Batı medeniyeti bu yeni mantığa dayalı olarak kurulup geliştirildi. Sembolik mantık da,19.asrın sonlarında başlayan çalışmalarla 20.asrın başında Russel ile birlikte sistemleştirildi.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …