Mistik Alşimi Nedir

Mistik Alşimi Nedir

Alşiminin diğer bir yönü de onun mistik bir yol olmasıdır. Pek çok terimlerin sembolik bir anlamı vardır orada kastedilen altın aslında ruhsal altındır. Simyagerin gerçek amacı madenî altını bulmak değildir, iş bu kadar basit olamaz. O, kendini arındırma peşindedir. Astral bedenin tüm dünyasal tutku ve arzulardan arındırılması ameliyesi altın arayışı olarak ifade bulur. Geri seviyeli madenden kasıt, insanın gelişimine sekte vuran dünyasal tutkulardır

Bunların temizlenmesi, gerçek insan varlığına yaraşır tarzda yükseltilmesi, bunlarla çevrelenmiş astral bedenin adeta bir metamorfoza uğrayarak sonunda pırıl pırıl bir hale gelmesi, altının bulunuşudur, adî metalin altına dönüşmesidir. Astral bedenin bu durumu Yunan mitolojisinde altın post olarak geçer.

Onu aramaya çıkan kahramanlarımız da inisiyasyon vasıtasıyla arınma, kirlerden ve paslardan temizlenme macerasına atılan insan varlığının temsilcileridirler. Filozof taşı, mistik transmutasyon vasıtasıyla değişime uğramış insan varlığıdır

Kurşunun altın haline gelmesi, kişinin güzele, doğruya, iyiye doğru yükselişi, her insanda bulunan o arşetipin gerçekleştirilmesidir. Yukarıda sözü edilen Büyük Eserin gerçek çalışma malzemesi insanın kendisidir. Bu, Hermese ait o metinde de belirtilmiştir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …