Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü 19 Şubat

Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü 19 Şubat

Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü 19 Şubat 19 Şubat Milli eğitim Bakanlığı Vakfı kuruluş günüdür. Her yıl bu gün okullarımızda, vakfın kuruluş amaçları anlatılır. Vakfın ülke, il, ilçe düzeyindeki çalışmaları sergilenir.Bu çalışmalardan örnekler sunulur.Milli Eğitim Bakanlığı, anaokulundan üniversiteye kadar öğrenci ve yurttaşların her tür eğitimi ile görevlidir. Eğitim hizmetleri, diğer hizmetlere göre daha pahalı olduğundan bakanlık bütçesi bu konuda yetersiz kalmaktadır. Halkın ve öteki kuruluşların yardımlarını sağlamak amacı ile 19 Şubat 1981 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı kurulmuştur.

Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü 19 Şubat

Vakfın kurucuları gerçek kişilerle, Öğretmenler bankası, iş Bankası, T.C.Ziraat Bankasıdır. Vakıf, kuruluşunu izleyen kısa sürede, il ve ilçe düzeyinde şubeler açmıştır. Eğitime katkıda bulunacak sosyal ve fiziki yapının geliştirilmesine yardımcı olur.

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı’nın Amaçları Şunlardır

  • 1. Milli eğitimi geliştirici çalışmalar yapmak.
  • 2. Okulların araç, gereç, kitap gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak.
  • 3. Her çeşit eğitim kurumunun açılmasına, yapılanmasına, onarımına yardımcı olmak.
  • 4. Öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanındaki etkinliklerini arttırıcı çalışmalarını
  • ödüllendirmek.
  • 5. Eğitimin geliştirilmesi amacı ile öğrenci ve öğretmenler arasında yarışmalar düzenlemektir.

Vakıf, amacına ulaşabilmek için gerekli olan geliri aşağıda sayılan kaynaklardan sağlar.
Yurttaşların arsa, bina, bağ, bahçe gibi taşınmaz bağışları,
Kamu ve özel kuruluşlar ile kişilerin yaptığı yardımlar,
Basılı eğitim araçları ve ders kitaplarından elde edilen gelirler.
Eğitim kuruluşları ve okullarımızda yapılan bağışlar.

Milli Eğitim Vakfı kuruluşundan bu yana halkımız ve çeşitli kamu ve özel kuruluşlarından büyük ilgi ve yardım görmüştür. Vakıf, sağladığı gelirleri Milli eğitimin amaçları doğrultusunda düzenli olarak değerlendirmektedir.

Ayrıca kontrol et

22 Mart Dünya Su Günü

22 Mart Dünya Su Günü Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere …