Mide Gazı Nedir

Mide Gazı Nedir

Hakikaten gaz şikayeti ile hekim hekim dolaşan çe­şitli “ gaz, ” ilaçlan deneyen hastaların sayısı az değildir Geğirme, aerogastri belirtisi olup, farkında olmadan sürekli yutkunarak hava yutan ruh yapısı labil ( değişken ) olan hastalarda sık görülmektedir. Genellikle bu kişiler başkalarının yanında gürültülü bir şekilde peşpeşe geğirirler. Ancak bazı önemli hastalıkların seyri sırasında aerogastri bulunabilir. Bu hastalıkları koroner kalp hastalı­ğı, kalp yetersizliği, mide ülseri, üre hastalığı ( böbrek ye­tersizliği ), karaciğer yetersizliği şeklinde sıralayabiliriz

Yutulan havanın çok az bir kısmı bağırsaklara geçebi­lir. Bağırsaklardaki havanın büyük bölümü yine bağırsak­taki bakteriler tarafından oluşturulur. Bağırsaklardaki aşırı gaz nadiren geğirti ile çıkar. Çoğu kez anüsten atılır ( Flatus ). Kalınbağırsaklarda bakteriler, ince bağırsaklarda tamamen emilmeyen sindirilmemiş karbonhidrat ( seb­ze, meyve, baklagil artıkları vb. ) ve amino asitlerden gaz oluştururlar. Özellikle bazı sindirim enzimlerinin yeter­sizliği ve süt şekerine ( laktoz ) olan alerji durumlarında kalın bağırsaklara gelen karbonhidrat miktarı fazla olup, bu da fazla miktarda gaz oluşumuna yol açacaktır

Yine aşırı soğuk yiyecek ve içeceklerin alınması, çıplak ayak­larla taşa basılması, ayakların uzun süre su içinde kalma­sı da aynı sebeple bağırsaklarda aşın gaz oluşumuna yol açabilir. Bunlardan sonra aşırı gaz meselesi ( yanı sıra ge­ğirme ve yellenme şikayeti ) olanlara tavsiyelerimize gelin­ce

Baklagiller, sebze veya meyve alımı azaltılmalı, lak­toza karşı aşırı duyarlılığı olanlar süt ve sütlülerden sa­kınmalıdır Gaz problemine ilaç olarak neyin iyi geldiği kesin bi­linmemekle birlikte pankreas enzimleri diye nitelediğimiz ilaçlar denenmeli, yararı olmasa da zararı da olmadığı için yaygın olarak kullanılmaktadır…

Halk arasında mide şurubu diye bilinen antiasidler, özellikle yemeklerden yarım ila bir saat sonra alınırsa faydalı olmaktadır. Bir de gazı emen, absorbe eden aktif kömür içeren preparatların da yaran olabilir.

Son olarak gaza sebep olacak faktör tesbit edilmeli ve ona yönelik tedbir ve tedavi uygulanmalıdır Tabii bu mesele dahiliyeyi ilgilendirdiği için, bir iç hastalıkları uzmanına başvurmanızı tavsiye ederim

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …