Meteor Nedir

Meteor Nedir

Meteor Ne Demek? Meteor Nedir Kısaca? Meteor Hakkında? Meteor Nedir? Meteor Ne Demektir? Meteor Hakkında Kısaca?

Meteor sözcüğü, atmosfer içinde meydana gelen her türlü olayı tanımlamada kullanılan bir terimdir. Atmosfer olaylarıyla ilgilenen bilim dalına da meteoroloji deniyor. Meteor, yine atmosferle ilişkili olduğundan, atmosfer girerek yanan göktaşlarının parlamalarına da denir. Bu göktaşlarının.büyüklükleri genellikle bir toz tanesinden bir çakıl taşına kadardır ve atmosfere girdiklerinde hızları nedeniyle sürtünerek yanarlar. Meteorla yani, gökyüzündeki parlamaya neden olan göktaşınaysa meteorit adı verilir. -rit eki genellikle bir kaya ya da minerali belirtir Bazı meteoritler yeryüzüne kadar ulaşabilir. Bu göktaşarının atmosfere girmeden önceki adı da farklıdır Meteoroid. Meteoroid kavramı genellikle, büyüklüğü bir toz tanesiyle 100 metre arasında değişen göktaşları için kullanılır.

Meteor Nasıl Oluşur, Meteor Düşen Yerler

Meteor sözcüğü, gökyüzünde olağanüstü olay anlamındaki latince meteoron’dan gelir. Meteor, güneş sistemindeki cisimlerin dünya atmosferine düşmesiyle, yüksek hızlarda hava ile sürtünme sonucu akkor haline gelerek, gece yeryüzünden kısa süreli bir ışık çizgisi şeklinde görülmesine verilen addır.

Halk arasında ‘kayanyıldız’, ‘yıldız kayması’ ve benzeri sözcüklerle ifade edilen olaydır. Bu olay tipik olarak atmosferin 80-110 km’leri arasında oluşur. Karanlık bir gecede saatte 8-10 meteor izlemek olasıdır. Her yıl belli zamanlarda oluşan meteor yağmurları sırasında saatte 100’ün üzerinde meteor izlenebilir. Çok parlak meteorlara Ateş Topu adı verilir ve bunlardan bazılarının yüzeye ulaştığı olur.

Meteoroid sözcüğü ise olayı değil, düşen cismin kendisini ifade eder. Meteoroid, güneş ya da herhangi bir güneş sistemi cisminin çevresinde yörüngede olan ve kuyrukluyıldız ya da asteroid olarak sınıflanamayacak kadar küçük olan cisimlerdir. Mikro boyuttaki cisimler ve kozmik toz partikülleri de mikrometeoroid olarak anılırlar.

Meteorit ise tamamen buharlaşamadan dünya yüzeyine ulaşan meteoroidlerdir. Metoritler üzerinde pek çok çalışmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar, meteoritin ana cisminin kaynağı, yapısı ve tarihini saptamak ve güneş sisteminin ve evrenin oluşumu hakkında bilgi edinebilmek amacını güder.

Meteoritlerin büyük bir bölümünün kaynağı asteroidlerdir. Bazılarının 4 Vesta asteroidi kaynaklı olduğu sanılmaktadır. Bir bölümü de kuyrukluyıldızlardan gelir. Az sayıda meteorit’in (23 tanesinin) ay kökenli ve (22 tanesinin) Mars kökenli olduğu saptanmıştır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …