Metaller Nedir

Metaller Nedir

Kimyasal elementlerin bir bölümü (Öbür bölümü ametallerdir). Elementler saf iken özellikleri ve bileşimlerindeki değişik durumları göz önünde tutarak sınıflandırıldığında metaller ve ametaller olmak üzere iki guruba ayrılır (Bilinen 102 elementin 85 i metal 17 si ametaldir.)
Metaller, genel olarak metalik denilen bir takım özellik gösterirler. Metallerin üzerine düşen ışık ışınları içeri geçmeden yansıdıklarından, metallerin yüzeyleri parlak olur. Hiç bir Zaman saydam olmazlar. Metalik maddeler ergimiş halde iken birbirleri içerisinde bilinen oranlarda eriyebilirler. Soğuklarında da alaşım denilen metal karışımlarını meydana getirirler.

Birbirleriyle birleşerek kimyasal bileşikler yapamazlar. Isıyı ve elektriği çok iletirler. Bu üretmede hiç bir maddi değişikliğe uğramazlar. Cıva dışında bütün metaller katı olurlar kolaylıkla işlenebilirler. (Ametaller ise saydamdırlar, birbirleri içinde erirler, ısı ve elektriği çok az iletirler, birbirleriyle kimyasal bileşikler meydana getirirler.)

Metaller fiziksel bakımdan ağır ve hafif metaller diye ikiye ayrıldığı gibi, kimyasal bakımdan soy metaller ve soy olmayan metaller diye iki sınıfa ayrılırlar.

Soy metaller bileşik hale gelmeyi istemeyen metallerdir. Bunlar yeryüzünde serbest halde bulunurlar (Altın platin, gibi). Bunlar, havanın oksijeninden müteessir olmadıkları gibi kızıl derecede bile oksijenle bileşik meydana getirmezler.

Soy olmayan metaller, bileşik verebilen metallerdir. Elementel halde rastlanmaz. Bunlar yeryüzünde serbest halde bulunmazlar (Sodyum gibi)

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …