Memeli Hayvanlar Nedir

Memeli Hayvanlar Nedir? Memeli Hayvanlar Ne Demek?

Memeli Hayvanlar Nedir? Omurgalılar şubesinin en evrimleşmiş sınıfı. Memeliler, 4.000 kadar türü ve çeşidi içinde toplayan çok değişik bir hayvanlar sınıfıdır. Boyları 5 sanitmetreden küçük olan kır farelerinden, 30 metreyi aşan balinalara kadar değişik boyda hayvanları içine alır. Hemen dünyanın her tarafında değişik türlerine rastlamak mümkündür. Balina, mors gibi bazıları denizde, yarasa gibi bazıları havada yaşarlar fakat asıl büyük çoğunluğu kara hayvanlarını meydana getirilir.

Memeli Hayvanlar Nedir?

Bütün memeliler, değişik büyüklükte ve şekilde olmalarına rağmen, vücut yapıları birbirine biraz benzer. Memelilerin başlıca özelikleri şunlardır 1 – Yavrular doğumla meydana gelirler ve büyük bir bölümü analar tarafından beslenir. 2 – Doğumdan sonra yavru ananın meme bezinden salgılanan besinle (süt) beslenmek suretiyle gelişip büyür, 3 – Vücutlarının bazıları az ya da çok tüylüdür, 4 – Beyinleri en çok gelişime uğramış hayvanlarıdır, 6 – iki sıra halinde dişleri ve etli dudakları bulunur. 7 – Kan dolaşım sistemleri çok gelişmiştir ve sıcak kanlıdırlar.

Çevrelerine uyabilen hayvanlar arasında en çok başarı kazanmış hayvanlardır. Vücut yapılarındaki değişikliğin çok oluşu bu uyumdan ileri gelmektedir. Ayaklar, dişler, vücut örtüsü, bu uyumun en güzel örneklerini meydana getirir Denizde yüzen, balinaların ayakları yüzgeç biçimindedir yarasalarda ön üyeler, kanat biçimini almıştır at, öküz, geyik gibi hayvanların ayakları sert topraklarda yürümeğe, koşmağa elverişli şekildedir köpek, tilki gibi hayvanlarda ayaklar, avlarını yakalayabilecek özelik taşır kangurularda arka üyeler, sıçramaya uygun bir biçim almıştır insan ve maymunlarda ön üyeler, cisimleri tutabilecek bir biçim almıştır.

Dişler de, besin durumları ile ilgili olarak değişik biçimler almışlardır. Vücut örtüleri de yaşanan ortama uygun bir biçim almıştır. Sıcak bölgelerde yaşayan memelilerde deri, çok seyrek tüylerle kaplı olduğu halde, soğuk bölgelerde yaşayan memelilerde deri, çok sık ve uzun tüylerle kaplıdır kirpilerde ok gibi sert ve sivri kıllar bulunur.

Öbür hayvanların sınıflamaları gibi, memeliler sınıfı da takımlara bölünür. Takımlar da familyalara ve cinslere, türlere ayrılır.Memeliler, on takım olarak sınıflandırılırlar

Ayrıca kontrol et

Kemirgenler Nedir

Kemirgenler Nedir? Kemirgenler Ne Demek?

Kemirgenler Nedir? Kemirgenler Nedir, Kemirgenler Memeliler (Mammalia) sınıfının kalabalık bir takımı. Karada, suda ağaçlarda, yeraltı …