Masif Nedir

Masif Nedir? Masif Nedir Açıkayınız

Ahşabın kullanıldığı yerde yapısının mekanik veya kimyasal yolla bozulmadan, başka veya diğer ahşap malzemeler ile kesilip biçilip birleştirilmeden kullanılması ve boyutlarının fonksiyonunu tek başına görecek halde olması durumuna masif ahşap denilmektedir.
Kısaca, tomruktan biçildikten sonra kurutularak veya kurutulmadan kullanılan ahşap malzemeye masif ahşap denir. Hacmi kaplayan ürünün (Ağaç) kaplama veya doldurma olmayan som ve saf halidir. Anlaşılacağı üzere tamamen doğaldır.Örneğin yonga levha, ahşap malzemenin yapısının mekanik yolla yongalanarak bozulması ve bu yongaların yapıştırılarak yeniden biçimlendirilmesi nedeniyle masif ahşap değildir. Bina yapımında kullanılan kereste, biçilerek şekillendirilmiş olmasına rağmen kullanım yerinde yapısının bozulmamış ve fonksiyonunu tek başına icra etmesi nedeniyle masif ahşap malzeme olarak adlandırılır.

Masif

Bunun yanında kereste gibi tomruktan kesilerek ya da biçilerek elde edilen kaplamalar tek başlarına masif tanımına giriyormuş gibi gözükse de kullanım yerlerinde bu malzeme yapıştırılarak fonksiyonunu göreceğinden masif ahşap değildir.

Masif panel aynı ağaç türünden küçük kesitli masif odun parçalarının yani lamellerin tek parça ya da uç uca ekli parça halindeyken özellikle lifleri paralel olacak şekilde birbirine kenarlarından boyuna ve enine yönde tek tabaka halinde yapıştırılmasıyla elde edilen levhalar olarak tanımlanmaktadır.

Masif paneller gerek masif ağaç malzemenin diğer malzemelere olan üstünlüklerini taşıması gerekse yüksek boyut ve yüzey stabilitesi ile yapı fiziği açısından her türlü gereksinmeyi karşılayan özellikleriyle kullanımı giderek artmaktadır. Kullanımında gerek üretimdeki gerekse kalite kontrolündeki hız ve ekonomi sağlayıcı nitelikleriyle özellikle mobilya ve dekorasyon işlerinde diğer levha ürünlerine alternatif olarak kullanılmakta ve önerilmektedir.

Başta mobilya üretimi ve dekorasyon sektörü olmak üzere her geçen gün daha yaygın kullanım alanı bulan masif panel özel bir malzeme olarak gündemdeki yerini ve önemini diğer levha ürünlerine olan üstünlükleriyle korumaktadır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …