Mantık Ve Tanım

Mantık Ve Tanım

Mantığın kurucusu Aristoteles’e göre tanım,özün araştırılmasıdır. Bir kavramın içlemini ortaya koyan zihin işlemidir. Buna göre tanım, bir şeyin ne olduğunun belirtilmesidir.
Klasik mantıkçılar tanımı ikiye ayırırlar
Özle ilgili tanım Bu tanım tanımlanan kavramın yerini açıkça belirtip diğerlerinden ayırır.

ilinti ile ilgili tanım Bu tanım tanımlanan kavramın niteliklerini bildiren bilgiler verir.

Tanımın Koşulları
Tanım tam olmalıdır. Tanımı yapılan kavramın tüm bireyleri tanımın içine girmelidir.

Bir kavram , kendinden açık olmayan başka bir şeyle tanımlanmamalıdır.

Tanımda kısır döngü bulunmamalıdır. Yani, bir kavram kendisine bağlı olan bir özellikle tanımlanmamalıdır.

Örneğin “ Yargı, iki kavram arasında bağ kurmaktır.” tanımını yaptıktan sonra

“ Kavram, yargının bir bölümüdür.” demek kısır döngü olur.

Tanım, anlaşılmayacak kadar uzun ya da çok kısa olmamalı, kavramın temel özelliklerini içine almalıdır.

Nelerin Tanımı Yapılamaz
Üstün cinslerin,yani, kendisi cins durumunda olup cinsi bulunmayan kavramların tanımı yapılamaz. Örneğin, zaman, mekan, birlik, çokluk gibi

Deneyin doğrudan verileri (renkler sesler vb.) ve duygular (aşk, kin, nefret vb.) tam olarak tanımlanamazlar.Aristoteles MÖ 384 – MÖ 7 Mart 322 tarihleri arasında yaşamış Yunanlı filozof ve bilim adamı. Platon ile birlikte Batı düşüncesini en çok etkileyen en önemli iki kişiden biri olarak düşünülür.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …