Mamut Nedir

Mamut Nedir

Mamut Ne Demektir? Mamut Nedir Kısaca? Mamut Hakkında? Mamut Ne Demek? Mamut Nedir? Mamut Hakkında Kısaca?

Mamut Ne Demek, Dördüncü zamanda yaşamış olan ve bugün ancak fosilleri bulunan bir hayvan. Yüksekliği dört metreye, uzunluğu beş metreye ulaşan bir fildir. Vücudu kalın bir tüy tabakası ile örtülmüştür. Yukarıya kıvrılmış iki büyük korunma dişi vardır. XVIII. yüzyılda, alüvyonlar içerisinde, kılları, derisi ve iskeleti olduğu gibi duran bir mamut bulunmuştur.

Sınıflandırma

Mamutlar Pliozen çağının ortalarında Afrika kıtasında ortaya çıkmış, ve oradan Avrasya’ya ve Kuzey Amerika’ya yayılmışlardır. Zamanla soğuğa ayak uydurmuşlardır. Bulunan en eski mamut kalıntıları 4 milyon yaşındadır ve Etiyopya’nın Afar bölgesinde bulunmuşlardır. Bu Mammuthus subplanifrons türüne ait olan kalıntılar Kenya ve Güney Afrika’da da bulunmuştur. Bu tür yaklaşık 3 milyon yıl var olmuş ve peşinden Kuzey Afrika’da Mamuthus africanavus türü ortaya çıkmıştır

Bu türden hiçbir başka tür gelişmeden ortadan kaybolmuş, ya da bu türden Güney fili gelişmiş olabilir. Güney filinden 750.000 yıl evvel step mamudu, ve step mamudundan yünlü mamut gelişmiştir. Kuzey Amerika’da yaşamış olan preri mamudu da yaklaşık 1,5 milyon yıl evvel Kuzey Amerika’ya kadar yayılmış olan güney filinden gelişmiş olduğu tahmin edilir.

Pleistozen çağının geç dönemlerinde yünlü mamut insanların av hayvanlarından biriydi. Bunun kanıtı birçok mağaralarda bulunan duvar resimlerinde görülmektedir. Ortadan kaybolmalarının nedeni fazla avlanmış olmaları mı, yoksa buzul çağının sonundaki büyük iklimsel değişiklikler mi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Kuzey Amerika’daki ânî yok olmalarının nedeni olarak bir Meteorit grubunun Dünya’ya çarpması olabileceği, bunun da Genç Drias’ın başlangıcını açıklayabileceği, bir ABD araştırmacı grubu tarafından önerildi. MÖ 8000 yıl evvel mamutlar Avrupa’da ve Asya’da ortadan yok olmuşlardır.

Aynı dönemde Homo sapiens insanlarıda (modern insanlar) güneyden beri bu bölgelere doğru yayılmışlardır. Sadece doğu Sibirya’nın Wrangel Adası’nda ufak mamut popülasyonları MÖ 1700’e kadar hayatta kalabilmişlerdir.

Mamut Kalıntılarının Bulunuşu

Dudinka’nın kuzeyinde Yenisey’de bulunan mamut kemikleri

Rusyanın Asya’da kalan kısmında hala günümüze kadar buzun içinde bütün şekilde muhafaza edilmiş mamut bedenleri bulunmaktadır. Bu mamut cesetleri hep etrafında bulunan buzun erimeye başlaması ile kilometrelerce uzaklara kadar yayılan çürüme kokuları sayesinde bulunmuşlardır. Bu bin yıl kadar buzun içinde muhafaza edilmiş bedenler buzun dışında kaldıklarında çürüyerek ve leş yiyicilere yem olarak birkaç hafta içerisinde yok olur.

Sibirya’da doğaya bağlı yaşam şekli sürdüren Dolganlar ve Yakutlar gibi bazı Türk halkları’nda mamutların yeraltı aleminde yaşayıp Erlik Han’a hizmetçilik ettikleri anlatılır. Yeraltı aleminin efendisi Erlik Han mamutları ceza olarak yeraltına almıştır. Eğer mamutlar oradan kaçıp yeryüzüne çıkmaya çalışırlarsa derhal buz kesilip ölürler. Sibirya’nın doğal yerlileri Tundra ikliminin binyıldır çözülmemiş toprağından dışarıya dikilir şekilde buldukları bu garip dev hayvanların dişleri ile çadırlarını süslemiş, postlarını ısınmak için kullanmış ve hatta donmuş etini eritip yemişlerdir. Günümüze kadar Dolganlar’da hâlâ mamutların fildişiyle yapılmış ev eşyaları ve süsler bulunmaktadır.

Bugün Dolganlar mamut bedenleri bulduklarında bunu bilimcilere bildirip mamut araştırmacılığına katkıda bulunmaktadırlar.

Bulunan Yerler

1912 yılına kadar mamut ve yünlü gergedan bedenleri bulunan noktalar (Digby’nin:The Mammoth adlı kitabından, 1923)

Mamut araştırmacılığı açısından en önemli olan kazılar Rancho La Brea’da bulunan katran çukurlarında yapılmışdır. Diğer mühim bir kaynak Bechan Cave de bulunan bir mağaradır. Bu mağara 1.500 yıl boyunca preri mamutları tarafından kullanılmışdır.

Yeni Sibirya Adaları’nda da çok sayıda kalıntılar bulunmuştur. Bu adalar, mamut fildişleri arayan rus tüccarları tarafından keşfedilmişdir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …