Madalya Nedir

Madalya Nedir

Bir savaşta ya da başka bir üst olayda yararlık gösterenlere, yarışlarda ve sergilerde derece alanlara bir armağan ya da bir hatıra olmak üzere verilen büyük madenî para biçimli alamet.Her milletin, çok uzun zamanlardan beri devam ede gelen bir madalya verme geleneği vardır. Bizde ilk madalya, 1730 yılında verilmeğe başlanmıştır. Ferahi adı verilen bu madalya altındandı. Madalyaların kimlere ve nasıl verileceği tüzüklerle açıklanmıştı. Abdülmecit zamanında 21, Abdülaziz zamanında 5, Abdülhamit zamanında 19, Meşrutiyet devrinde 7 madalya çıkarılmıştır.

Cumhuriyet devrinde, özel yarışmalar dışındaki bütün madalyaların ve nişanların verilmesi kaldırılmış, yalnız, Kurtuluş Savaşı için çıkarılmış bulunan istiklal Madalyasının takılma izni verilmiştir. 1 Eylül 1931 tarihinden bu yana da istiklal Madalyası verilmesine son verilmiştir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …