Limnoloji Nedir

Limnoloji Nedir? Limnoloji Ne Demek?

Limnoloji Nedir? limnoloji gölbilim olarak da bilinir, doğal ve yapay göl ve göletlerin fiziksel ve kimyasal niteliklerini, ekolojisini, çevreyle etkileşimlerini, içlerindeki limnoloji, gölbilim olarak da bilinir, doğal ve yapay göl ve göletlerin fiziksel ve kimyasal niteliklerini, ekolojisini, çevreyle etkileşimlerini, içlerindeki su ve enerji akımlarını inceleyen bilim dalıdır.

Limnoloji Nedir? Limnoloji Ne Demek?

Su ve enerji akımlarını inceleyen Su tadı olmayan saydam sıvı. suyun adeta sihirli bir içecek olduğunu herkes biliyor. sağlıklı ve güzel olmanın, ciltteki ve vücuttaki nemin korunmasının temel koşulu bol su içmek. Bir oksijen atomu ile iki hidrojen atomunun birleşmesinden meydana gelmiş, adi sıcaklıkta berrak, saydam ve kokusuz bir sıvı. dünyanın % 71’ini, tabiatta bulunan canlıların yapısının büyük bir kısmını su meydana getirir. Yediğimiz gıdaların başlıca bileşenleri de sudur. Mesela, domatesin % 95’i, sütün % 87 ‘si v

Bilim dalı bilim, (Os. ilim, Malumat,. Vukûf, Marifet, ilmi müdevven, Fen Fr ing. Science, Al. Wissen, Wissenschaft it. Scienza) Yöntemli bilgi. Önceleri bilgi terimiyle eşanlamda kullanılan bilim terimi, günümüzde olayların yasalarını bulmak amacını güden araştırmaları dile getirmektedir. Bilim, yöntemle elde edilen ve pratikle doğrulanan bilgidir. Bu yüzden de idealizmle bağdaşamaz, çünkü idealist bilgi pratikle doğrulanamaz.

Limnoloji Neyi İnceler?

 • Limnoloji bilimi nehirlerin ve göllerin ne şekilde oluştuğunu inceler.
 • Suyun ve su hareketlerinin fiziksel özelliklerini inceler.
 • Sudaki kimyasal özelliklerin neler olduğunu inceler.
 • Suyun içeriğinde bulunan besin maddelerini inceler.
 • Su içerisinde yaşamakta olan organizmaların yaşamını inceler.
 • Organizmalar ile su çevresiyle nasıl etkileşim halinde olduklarını inceler.
 • Suyun fiziksel özellikleri ve içerdiği iyonları inceler.
 • Göllerde ışık ve sıcaklık değişimlerini inceler.
 • Göllerde sıcaklık dağılımını inceler.
 • Göllerde suyun hareketlerini inceler.
 • Gölün ph ve alkali dengesini, anorganik karbon ve oksijen dağılımı, besin tuzu dinamiğini inceler.

Limnoloji Hakkında Kısaca Bilgiler

Limnolojinin bir pozitif bilim olarak görülmesi 19. Yüzyıl başlarında olmuştur. 1922 senesinde Kiel Uluslararası Kongresinde, Tatlısu Bilimi şeklinde tanımlanmıştır. Aristo’nun MÖ. 384 ila 322 seneleri arasında yazmış olduğu “Historia Animalum” isimli eserinde doğada yalnızca deniz suyunun olmadığı birçok farklı iç suyun bulunduğunu belirtmiştir. Bunları gölde yaşayan, bataklıkta yaşayan ve nehirde yaşayan olarak sınıflandırmıştır.

1600’lü yıllarda Almanya ve Hollanda da bulunan göller akarsu girişlerinin olup olmadığına göre ayrıştırılmıştır. Almanya’da bir gölde ise rotiferleri ve algleri tanımlamıştır. 1700’lü senelerde İsveç’teki derin suların yüzey sularına göre soğuk olduğu belirlenmiştir.

İngiltere göllerinde en yüksek derinlik tespit edilirken, Leman Gölü’nde ise termoklinin olduğu belirlendi. 1800’lü yollarda L. Agassiz Süperior gölünde olan bulanıklığın ölçülmesi için kalay kaplar kullanılmıştır. Balıkların ölümleri araştırıldığında düşük olan oksijen yoğunluğuna bağlandı. İngiltere’de meydana gelen asit yağmurlarının oluşumu kömürlerin yakılmasına bağlandı. Secchi diski geliştirildi ve plankton ağları geliştirildi.

1900’lüyıllarda ise Textbox of Limnology de yayınlandı. İlk dalgaların tanımı yapıldı. İlk limnoloji dergisi yayınlandı. Aşırı alg çoğalmasının nedeni olarak kanalizasyon akıntıları olduğu düşünüldü. Oksijen yoğunluğunun artması ve göllerde bulunan tabakalamanın bozulması için havalandırma sistemleri geliştirilmiştir. İlk kez tüm göl manipülasyonu başlatıldı.

Sularda bulunan mikroorganizmaları ilk kez inceleyen bilim dalı A.V. Leeuwenhoek’tur. İlk kez mikroskobik canlıların sınıflandırılmasını ise Otto friedrich Müller yapmıştır. İlk kez “plankton” isimli terimi kullanan bilim adamı ise Victor Hensen’dir. Francois Alphonse Forel ise limnolojinin tanımını “ göllerin oşinografisi” şeklinde tanımlamıştır.

İlk kez 1901 senesinde Limnoloji 1. ders kitabının yayımlanmasını sağlamıştır. Kitapta Leman gölünde 30 senelik yapılmış olan araştırmalardan edinilen bilgiler bulunur. Limnoloji biliminin tarihi oldukça eskiye dayanır. Limnoloji biliminin kurucusu Francois Alphonse Forel olarak kabul edilmektedir. Forel fizikoloji ağırlıklı çalışmalar yaparken Edward Asahel Birge ise biyolojik ağırlıklı çalışmıştır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …