Laringoskopi Nedir

Laringoskopi Nedir

(gırtlak) muayene metodlarının en önemlisi. indirekt ve direkt laringoskopi olmak üzere iki çeşidi vardır. indirekt laringoskopi: On sekizinci asırda, italyan müzik hocası olan Manuel Garcia tarafından keşfedilmiştir. Sesin meydana gelişini anlamak için, ağız içine konan küçük bir aynadan yansıyan hayalleri, önündeki başka bir aynada görebilme fikrinden istifade etmiştir. Bugün, Manuel Garcia’nın kullandığıışık kaynağı yerine, doğrudan alın aynasından veya masa lambasından akseden elektrik ışığı kullanılmaktadır.

Bu metod ile muayenedeki gerekli malzemeler şunlardır: Alın aynası ve ışık kaynağı, kare şeklinde kuru gaz bezi parçaları, larenks aynaları, sıcak su veya alkol lambası, anestezik sprey.

Hasta, muayene koltuğuna, sırtı arkaya tam dayanmışşekilde, dik olarak oturtulur. Hastanın elleri, muayene koltuğunun kenarını tutacaktır. Alkol lambası alevinde veya sıcak suda ayna ısıtılır. Aynanın metal kısmını hekim kendi eline temas ettirerek sıcaklığını kontrol eder. Bunu müteakip bir gaz bezi parçası ile hastanın dili ucundan tutulup dışarı çekilir. Hekim larenks aynasını dikkatli bir şekilde hastanın ağzından içeri sokar, fakat dil köküne ve yutak arka tarafına değdirmemeye çalışır. Larenks önce istirahat halinde görülmeye çalışılır. Daha sonra hastaya “A” ve “Hi” seslerini çıkarması söylenerek, ses tellerinin durumu incelenir.

Yutak arka duvarına % 2’lik pantocain veya kokain gibi lokal anestezik madde hafifçe püskürtülürse,
hasta için pek hoş olmayan öğürtü refleksi kontrol altına alınabilir.

Muayene, daima bir sıra takip edilerek yapılmalıdır. Önce dil kökü, epiplot kıkırdağı, sinüs piriformisler, aritenoit kıkırdaklar, ses telleri, ses teli kıvrımları ve bunların ön arka kısımları detaylarıyla görülmelidir.

Direkt laringoskopi
Eğer indirekt laringoskopik muayene ile larenks yeteri kadar görülemiyorsa (bazı çocuklar, uyum sağlayamayan büyükler, larenksin görülmesine engel teşkil edecek marazi durumları olan hastalarda), o zaman özel eğitimi ve aleti gerektiren direkt laringoskopik muayene yapılarak, detaylı bilgi elde edilebilir. Laringoskop denilen, ışığı üst veya alt uçta bulunan boru şeklinde aletle muayene olunur.

Her yaş ve cinsteki kişilere kolaylıkla uygulanabilir. Genellikle hastane şartlarında ve sırtüstü yatar

pozisyonda yapılır. Hastaların durumuna ve cerrahın tercihine bağlı olarak genel veya lokal anestezi uygulanabilir.

Yapılış şekli
Midenin boş olması ve hastanın önceden hazırlanması(Bir önceki akşamdan antihistaminikle beraber müsekkin verilir.) gerekir. Anestezi de yapıldıktan sonra muayene masasına yatırılır. Kollar tamamen gevşek olarak iki yana tespit edilmelidir. Bu, omuz ve ense adalelerinin gevşetilmesi için şarttır. Baş, muayene masasında 15 cm yüksekte olmalıdır. Bunun için başın altına yastık konabilir. Laringoskop sağ elle ve dilin sağ tarafından epiplot görülünceye kadar içeriye sokulur. Sol el hastanın ağzını açmakta ve dili korumaktadır. Epiglotun ucu görülünce laringoskop orta hatta getirilir ve çevre dokuları incelenir.

Bu şekilde yapılan direkt laringoskopide bütün yapılar yukarıdaki sırayla görülebildiği gibi bunlara temas etmek ve laringoskop içinden geçirilen hususi penslerle larenks içindeki yabancı cisimleri almak, biyopsi yapmak, tetkik için ifrazat aspire etmek (emmek) ve hücre toplamak mümkündür.

Günümüzde süspansiyon laringoskopları ve cerrahi mikroskoplarının yardımıyla larenks içinde, mikrocerrahi müdahale yapma imkanı mevcuttur.

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …