Kumar Nedir

Kumar Nedir

insanlara zararı dokunan kötü alışkanlıklardan ve haksız kazanç yollarından biri. Bir malı, eşyayı veya parayı ele geçirmek ve onu mülk edinmek niyetiyle, oynanan her türlü talih, şans oyunu. iki veya daha çok kişi arasında, bahse girilen konuyu kaybeden tarafın mal vermeyi kabül etmesi şartıyle yarış etmek, bilmece çözmek, bir oyunun ve at yarışı vs. gibi bir sporun sonucunda bahse girmek, ilmi bir münakaşada bulunmak yollarından her biri kumar olur. Tek tarafın mal, para vermeyi kabul etmesi halinde kumar olmaktan çıkar.

Kumar adı verilen her türlü talihe, şansa ve tahmine dayanan oyun ve eğlenceler, insanlık tarihinin hemen hemen her devrinde bütün toplumlarda oynanmış ve yapılmıştır. Toplumu kemiren bir sosyal yara olmuştur. Alın teri dökmeden, çalışmadan kazanmak hırsına kapılanlar, çalışıp kazanan insanların mali servetlerine çeşitli yollarla sahip çıkmak istemişlerdir. Tenbelliği ve miskinliği adet haline getirenler, köşe başlarında ve kumar masalarında, varlık sahibi olan kimseleri avlayıp, kandırıp aldatmak yollarını bulmuşlar ve insanların zaaflarından faydalanmak süretiyle bunda muvaffak da olmuşlardır. Çeşitli oyun ve eğlenceleri kumara vasıta yapmışlar ve böylece haksız kazanç yollarına

sapmışlardır. Binbir emek sarf ederek, sıkıntı ve meşakkat çekerek kazandıkları mal varlıklarını, kumar masalarında bir anda kaybetmek bedbahtlığına düşmüşler ve kendileriyle beraber ailesini, çoluğunu-çocuğunu perişan etmişlerdir. Kumar oynamayı ve böylece para kazanmayı sanat haline getiren ve kendini açıkgöz yerine koyan kumarbazlar, nice insanların aile yuvasının yıkılmasına sebeb olmuşlardır. Kumar masasında, bir anda malını kaybedenler, çoğu cinayetle ve hapishaneye düşmekle sonuçlanan nahoş, çirkin olaylara sebeb olmakta, evde kendisini bekleyen yavrularını mahzün etmekte ve onları derin bir üzüntüye boğmaktadırlar.

Bütün mal varlığını bir anda kaybeden kumarbaz, hanımının, kızının namusunu da kumarla sattığı ve hatta kendisinin hürriyetini de kaybederek köle olmayı kabül ettiği devirler olmuştur. Eski Roma’da, Yunan ve Cermen toplumlarında böyle olaylara sık sık rastlanmıştır. islamiyetten önceki devirlerde, Araplar arasında kumar meşhur olmuştur. Çin’de ve iran’da da yaygın olan kumar oyunu için hususi yerler yapılmıştır.

Eski Romalılar zar atarak kumar oynarlardı. Roma imparatorları şahsi ve hatta devlet gelirlerini arttırmak için piyango düzenlerlerdi. Cermen kabileleri arasında, yüksek meblağlar (mikdarlar) ortaya konarak kumar oynandığını Romalı tarihçi Tacitus yazmaktadır. insanların hayatına kasdedecek kadar ileriye vardırılan kumarda, çoğu zaman Cermenler hayatlarını bir zar atışına bağlarlardı.

Oyun kağıtları
ile kumar oynamak ve fala bakmak, başta italya olmak üzere birçok Avrupa ülkelerinde yaygındır. Zamanımıza kadar gelen çeşitli şekillerdeki kağıt oyunları, toplumlarda hastalık derecesinde yayılmıştır.

iran’da, kumarın daha çok oyun kağıtlarıyle oynanması şekli yayılmıştır. Kumarhaneler, bu iş için kurulmuş husüsi yerlerdi. Tek veya çift zarla oynanan her türlü tavla, satranç, dama ve hatta çocukların ceviz oynaması gibi oyunlardı.

Bugün hemen hemen her ülkede kanüni yasaklamalara rağmen kumar oynanmaktadır. Bu oyunların bir kısmı çocuklar arasında bile yaygın hale gelmiştir. Ceviz ve misket oynamak gibi. Avrupa ülkelerinin çoğunda, devletin hiçbir müdahalesi olmadan kumar oynanmaktadır. Çeşitli tarihlerdeki devlet yasaklamaları hiçbir fayda sağlamamıştır. Fransa’nın güneyinde Monaco Prensliğindeki Monte Carlo şehri, bugün Avrupa’nın başta gelen kumar merkezidir. Bugün kanüni izin yolları da açık tutularak, birçok sportif faaliyetler, piyangolar ve at yarışları, insanların kazanç yolu haline getirdiği bahs, şans, talih oyunları şeklinde kumar oynanmaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nda kumar: Birçok ülkenin kanunlarında olduğu gibi TCK’da da umüma açık yerlerde kumar oynamak ve oynatmak suç sayılmıştır. Suç unsuru teşkil eden kumarı oynayan ve oynatanlara karşı müeyyideler; 567, 568 ve 569’uncu maddelerde açıklanmıştır. Borçlar Kanunu’nun

504, 505 ve 506’ncı maddelerinde de, “kumar ve bahis oyunlarının bir alacak hakkı doğurmadığı, kumar oynayan ve bahse giren kimse tarafından imza edilen adi borç ve kambiyo senedinin üçüncü bir şahsa devredilse bile bunlara dayanılarak hiçbir kimsenin bir hak taleb edemiyeceği ve hükümetin izin vermediği, durumlarda piyangonun yasak olduğu ve bir alacak hakkı sağlamadığı” hükme bağlanmıştır.

islam dininde kumar: Bütün ilahi dinler, inananlar arasında, kumar oynamak süretiyle haksız kazanç sağlamayı yasaklamıştır. islamiyette alış-veriş, yani ticaret, hediye, zekat, sadaka ve miras ile mal elde etme yollarının dışında, gasp, hile, faiz, rüşvet, kumar vs. gibi yollarla haksız kazancı yasak etmiştir, haramdır.

Her şey ile yarış etmek ve bilmece çözmek helaldir. Bunları kumar ile yapmak haramdır. Koşarak veya at ve silah ile, ok ile hedefe atmak gibi harbde kullanılan şeylerle yapılan yarışlarda, bir taraftan mal şart etmek de kumar olmaz. Yani iki kişiden yalnız biri, sen kazanırsan, ben sana vereceğim. Ben kazanırsam, sen bana vermeyeceksin derse veya bir üçüncü kimse, yarışa katılan cemaat arasından kazanana ben vereceğim derse bunun mahzüru olmaz. Kumar, yarışlarda olduğu gibi, tavla, dama taşları ve iskambil kağıtları ile yapılan her türlü oyunda, spor oyunlarında da olur. Bunların hepsinde ve

ilim adamları arasındaki kumarda, sözleri, tahminleri yanlış çıkanlar, tahminleri doğru çıkanlara mal, para vermektedir. Kimlerin tahminlerinin doğru çıkacağı önceden belli olmadığı için kumara katılanların herbirinde, hem almak hem de vermek ihtimali vardır. Kumar oynamak, yarışmak demek değil, tahminde yanılıp yanılmamak demektir. Bunun için, oynayanlar arasında olduğu gibi, oynamayıp, yarışmayıp, oynayanlardan kazanacaklarını önceden tahmin edenler arasında da kumar olabilir. Hatta yalnız bir kişinin yaptığı işin başarılı olup olmıyacağını, tahmin edenler arasında da olur. Kumarda,

sonu tahmin edilen işin oyun olması, kazançlı, başarılı olması veya zararlı olması arasında fark yoktur. Canbazın düşüp düşmeyeceğini, geminin batıp batmayacağını tahmin edenlerin, birbirlerine para vermek için sözleşmeleri de kumar olur. Bunun içindir ki, oyun, yarış yapılmaksızın, kumarcıların isimleri veya para ile aldıkları biletlerin numaraları arasında piyango çekerek, çekilen numara sahiplerine, biletlerden toplanan paraların hepsini veya bir miktarını dağıtmak kumar olur. Çünkü, piyangoya katılanların hepsi kendi numarasının çekileceğini ümid etmektedir. Bu tahminleri doğru

çıkanlar, yanlış çıkanların önceden (vermiş oldukları paralardan almaktadırlar. Aldıkları para ile, önceden) bilete verdikleri paranın farkını, tahminleri yanlış çıkanlardan almış olmaktadırlar. Tahminleri yanlış çıkacaklardan para toplamak güç olacağı için ve bunlar önceden belli olmadıkları için, piyangoya katılanların hepsinden, önceden bilet ücreti olarak para toplanmakta, tahmini doğru çıkanların verdiği sonra kendilerine iade edilmektedir. Önceden toplanan paraların hepsini piyango sahibi alıp, büyük payı kendine ayırdıktan sonra, geri kalanlarını tahmini doğru çıkanlara vermektedir.

Çok yaygın olarak oynanan kazı kazan ise çocuk ve gençleri kumar bataklığının içine atan bir tuzaktır. Kur’an-ı kerim ve hadis-i şerifler, kumarın da şarap gibi hem haram ve hem de pis olduğunu bildirmektedir. Allahü teala Maide süresi 90 ve 91’inci ayetinde mealen; “Ey iman edenler! Şarap (serhoş eden her türlü içki) kumar oynamak, ibadet için dikilen putlar, (cahiliyye devrinde kullanılan) fal okları hep şeytanın işinden pis şeylerdir. Onun için bunlardan sakınınız ki, kurtulasınız. Muhakkak şeytan, şarapta ve kumarda, aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık siz bunlardan sakınmaz mısınız?” buyurdu.

Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: “Tavla oynayan, Allahü tealaya ve resülüne asi olmuş karşı gelmiş olur.”

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …