Kulak Hastalıkları

Kulak Hastalıkları Nedir

Sağırlık
işitme yeteneğinin az yada çok yitirümesidir. Kulak yolunun kirle­nip tıkanması gibi basit bir nedenden beri gelebileceği gibi bazen çok karmaşık nedenlerlede ortaya çıkabilir. Bu durumda temel nedenler kulak yangısı, otoskleroz, damar bozuklukları, beslen­me bozuklukları azot eksikliği, şeker hastalığı, bulaşıcı hastalıklar tifo, fren­gi, zehirlenme, kafatası veya ses trav­ması örnek olarak kazancılarda görülen has­talık yada sinirsel bir hastalık olabi­lir.

Kulak yangısı
işitme organının yangılanmasıdır. Bu hastalığa streptokok, pnömokok gibi çeşitli bakteriler yol açabilir. Genellikle bir burun yada boğaz yangılanması sonucunda veya grip, kı­zamık, kızıl gibi hastalıklar sırasında or­taya çıkar. Dikkati çeken ilk belirtiler kulak ağrılarıdır. Bazende bir irin akın­tısı göze çarpabilir. Bu durumda he­men bir uzman doktora başvurmak ge­rekir. Çünkü süreğenleşme tehlikesinin dışında daha başka birçok tehlikeler söz konusu olabilir. Yavaş yavaş sağır­laşma, mastoidit, menenjit, kulaktan yayılan genel hastalık durumu bu tehli­kelerden bazılarıdır.

Mastoid yangısı
Özellikle süt bebekle­rinde ivegen bir kulak yangısının baş­langıcından iki yada üç hafta sonra or­taya çıkan sürekli irin sıkıntısıyla kendi­ni gösteren bir hastalık durumudur. Mastoiditde denir. Delme işlemi uygu­lansa bile ateş düşmez ve mastoid çı­kıntısı üzerinde bir ağrı belirir. Bu has­talık sinüslerde tromboza, ivegen bir menenjite yada beyin apselerine yolaçması nedeniyle çok ciddî bir hastalıktır. Antibiyotik tedavisi olumlu sonuç ve­rir.

Baş dönmesi
Uzayın üç boyutundan biri içinde yer değiştirme duyumları ola­rak tanımlanabilir. Krizlerle ortaya çıkar ve travma izleri, beyin uru, plaklı skleroz, damar sertliği, zehirlenme kökenli alkol yada tütünden ileri gelebilir. Sinir yangısı hatta basitçe bir kulak yangısı gibi çok çeşitli nedenlerden ileri gelebi­lir. Yalnız başına veya kulak uğultusuyla sağırlıkla mide bulantılarıyla yada kus­malarla birlikte görülen baş dönmesi daima çok ciddiye alınmalıdır. Bu du­rumlar kulak burun boğaz uzmanının derinlemesine bir muayenesini gerekti­rir.

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …