Kulak Ağrısı Nasıl Geçer

Kulak Ağrısı Nasıl Geçer

işitme organı şu bölümlerden oluşur. Dış kulak, kulak kepçesiyle kulak yo­lunu içerir.Orta kulak dış kulakla iç kulak arasın­da kalan boşluktur. Orta kulak şu üç bö­lümden meydana gelir: Kulak davulu, östaki borusu ve mastoid gözeleri. Bir zar dış kulak yolunu kulak davulundan ayırır. Kulak davulu östaki borusu aracı­lığıyla genize ve yutağa açılır. Ayrıca çekiç, örs ve üzengi kemikleri de kulak davulu içinde yer alır.iç kulak kulağın en önemli bölümü­dür ve bir kemik içinde yerleşmiştir. Bir­birleriyle bağlantılı kemik boşlukları di­zisinden oluşan bir labirenti içerir. Labi­rent, bir yanda salyangoz, öbür yanda yarım daire kanalları, ortada dalız ol­mak üzere üç bölümden meydana gelir.

damarlar, sinirler ve akkan yolları siste­mi bütünleyen öbür öğelerdir. burun boşlukları hem koklama organını hem de solunum yollarının ilk süzgecini meydana getirirler. Burun boşluğu ince bir bölmeyle iki boşluğa ayrılır ve burun deliklerine kadar iki parçalı boşluk ha­linde devam eder; arkada ise yutağa açı­lır. Dış çeperleri üzerinde üç ya da dört boynuzcuk yer alır. Bu boynuzcuklar sümük mukozasıyla kaplanmışlardır. hava dolambaçları burun boşluklarıyla bağlantılıdır.

Bu dolambaçlar üst çene, etmoid ve sfenoid sinüslerinden meydana gelir. Hepsi bir araya gelince bir tür deh­liz oluşur. Yutak olarak adlandı­rılan bu boşluk bir yandan gırtlakla, öbür yandan ağız boşluğu ve yemek borusuyla bağlantıyı sağlar. Ağız ve burun kaş zar yapısındaki bir bölmeyle kısmen birbirinden ayrılmışlardır.

damak per­desi denilen bu bölmenin arka kenarı silindirik ve konik biçimli bir uzantı halini alır, bu uzantı küçük dil olarak adlandı­rılır. Damak perdesi ayrıca bademcik boşluğunu da çevreler. Cırtlak hem solunum yollarının bir par­çasıdır, hem de ses üretme organıdır. Çok sayıda hareketli kıkırdaktan meyda­na gelir. Kıkırdaklar arasında gergin zar kıvrımları yer alır. Bunlar ses telleri olarak adlandırılır. Gırtlak bundan son­ra yerini soluk borusuna bırakır.

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …