Kriz Nedir

Kriz Nedir? Kriz Ne Demek? Kriz Nedir Kısaca?

Kriz Nedir? Kriz işletmenin mevcut konumunu ve geleceğini etkileyen hiç beklenmeyen bir anda ortaya çıkan ve genelde önlem alınmakta geç kalınan olumsuz bir durumdur Kriz, olumsuz bir kelime olmasına rağmen bazı sektörler ve şirketler için yarattığı fırsatlar açısından olumlu olarak da değerlendirilebilir. Krize ulusal ve uluslararası politikalar sebep olabileceği gibi kurumsal anlamda da şirketlerin yaşadığı kısa ve uzun süreli farklı boyutlarda krizlerde söz konusu olabilir.

Kriz Nedir? Kriz Ne Demek?

Kriz Nedir1Türkiye gibi inişli çıkışlı ekonomik ortamda şirketlerin vizyon geliştirme, hazırlıklı olma karşılaştıkları kriz durumlarında alternatifli çözüm ve planları yapmaları gerekmektedir. Kriz öncesi, kriz anı ve kriz sonrası, işletmelerin kurumsal hedefleri ve aldıkları her karar çok önemlidir. Ülkemiz gelişmekte olan bir ülke olduğundan, işletmeler ve yöneticiler her zaman kriz potansiyelini göz önünde bulundurmalı ve o anda bu zorlu durum en az nasıl zararla atlatılabilir veya krizi nasıl olumlu bir fırsata dönüştüre bilirizi planlamaları ve düşünmeleri gerekir. Kriz anında alınan önlemler genelde üretimi küçültme, işten çıkarma, yatırımları durdurma şeklinde olmaktadır. Panik havasında olan bu işlemler bazen işletmeye daha fazla risk ve durağanlık getirmektedir. Plansız küçülme, Nitelikli ve birikimli personelin kaybı, bununla birlikte pazar ve müşteri kaybı da söz konusu olmaktadır.

Daha akılcı yöntemlerle, iyi planlama, eğitim, motivasyon ve öngörü ile kolay atlatılabildiği düşüncesindeyim. Şirketlere daha uzun dönemli yaklaşımlar ve stratejiler geliştirmesini önerebilirim. Türkiye ciddi bir ekonomik potansiyele sahip olmakla birlikte daha bilinçli politikalarla ve güç birliği ile krizlere maruz kalmamızın biraz olsun önlenebileceği düşüncesindeyim.

Kriz Nedir? İşletme Yönetimi Nedir?

İşletme Yönetimi Nedirİşletme Yönetimi açısından bakacak olursak güven ortamının sağlanması, çalışanların motivasyonu ve iletişimin sürekliliği, değişimin hissettirilmesi, esnek yönetim politikaları, günü kurtarmak değil uzun vadeli stratejiler ve hakimiyet. Bireyler açısından bakacak olursak çalışmak, özveride bulunmak, self Kişisel motivasyonu sağlamak, etkili iletişim ve birliktelik ile güçlerin birleşmesi ve umudun tükenmemesi, tavrını ve tarzını benimsemeleri gerekmekte.

Sektörünüzü, sizi nasıl etkiledi Kriz dönemlerinde, sektörlerdeki durgunluk, firmalar arası rekabet, ekonomik dengesizlikler siyasi iktidara olan güvensizlik ve belirsizlik, maalesef istihdam ve iş fırsatlarını etkiliyor. iş arayanların işverenlerden talepleri ve beklentileri maalesef geçmişe göre azalmaya başladı. Krizden sonra iş başvurusunda bulunan kişiler, kariyer planlarını bir tarafa bırakıp artık ne istediklerini, ne ücret talep ettiklerini, ne gibi haklara sahip olabileceğini işverenlere sormuyorlar ve söz konusu şirketin şartlarına uyum göstermeye çalışıyorlar. işverenler tarafından bir pozisyon ihtiyacı doğduğunda nitelikli ve deneyimli işgücünü tercih ediyor ve maliyet açısından çok da avantajlı oluyor.

Kriz Nedir? Neler yaptınız? Krizi Nasıl Yönetmeye Çalıştınız

Krizi Nasıl Yönetmeye ÇalıştınızDanışmanlık sektöründeyiz. Şirketlere yönelik insan Kaynakları ve Yönetim Organizasyon konusunda danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bireylere yönelik ise kariyer planlama, iş arama ve girişimci geliştirme programlarımız mevcut. 10 yıldır kendi işim olarak da devam ediyorum. Tabi zor ve mücadele dolu günler geçti diyebilirim. Krize, ve iş potansiyelimize bağlı olarak o günün şartlarında varolan başarılı işgücümüzü hiçbir şekilde kaybetmedik.

Yine sahip olduğumuz müşterilerimizin varlığını kalıcı kılmaya, ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye çalıştık. Müşterilerimiz kriz dönemlerinde doğal olarak yeni kadrolar açmadılar ve personel alımlarını, krizin, olumsuz etkisi geçene kadar durdurdular. Müşterilerimize ve çalışanlarımıza, motivasyon ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler verdik. Yeni müşteri ziyaretleri yaptık. Şirket harcamalarında daha tasarruflu davranmaya özen gösterdik ve en önemlisi iş arayışında bulunan nitelikli ve uzman profesyonellerle birlikte yeni projeler geliştirdik ve proje bazlı çalıştık

Yurt dışında aktif çalışmalar ve araştırmalarda bulunduk. Girişimcilik konusunda kendimizi geliştirdik. Kariyer Planlama ve Kariyer Danışmanlığı konusunda yurt dışından know-how edindik ve uygulamalarını gerçekleştirdik. Farklı alanlarda daha fazla iş alanı yarattık, hizmet çeşitlerimizi, uzmanlık alanımızdan ayrılmadan arttırdık, riski bölmek ve farklı gelir kaynakları yaratmak için uğraştık. Kişisel ve şirket olarak harcamalarımıza özen gösterdik. Güven ortamı sağlayarak çalışanlarımızın güvenini kazandık,iyi niyetle ve mücadele ruhu ile devam ettik ve başardık.

Sektörde kalıcı olmanın şartlarından biri de iyi niyet, dürüst çalışma ve yardımsever olmaktır. Her şey para demek değildir. Yaptığımız yatırımlar her zaman insana ilişkilere ve zamana olmuştur. Her imkansızlık bir çözüm doğurur zor anlarda bile karşımıza çıkan fırsatları tüm gücümüzle değerlendirdik ve kriz anlarını olumlu hale dönüştürmeye çalıştırdık ve umutlarımız hiçbir zaman tükenmedi. Bir iş kadını ve bir iş adamı açısından, beklemek, sabretmek doğru strateji geliştirmek ve zamanı kollamak önemli bir meziyettir. Hızlı ve alternatif çözüm geliştirmek de olması gereken niteliklerden.

Krizleri Aşmak İçin Neler Yapılmalı ?

Krizleri Aşmak İçin Neler YapılmalıBireylere ve şirketlere önerileriniz neler Girişimci için Olumlu Yönler Pazardaki olumsuz koşullar plansız hareket eden veya krize hazırlıksız yakalanan rakiplerin dayanma gücünün tükendiği noktada piyasa içerisinde yeni dengelerin oluşmasına sebep olur. Azalan rakip sayısı, ürün kalitesi ve hizmette müşteri beklentileri ile fiyatlandırma ve şirket rasyoları yeni denklemlere oturacaktır. Bu, işini henüz kurmadan krize yakalanan girişimciler için gözlem avantajı sağlayacaktır.

Krizde, artan rekabet satın alım vadelerini uzatabilir Her inişin bir çıkışı, her çıkışın bir inişi vardır. Piyasanın yükseliş trendine yetişmek için yeterli hazırlık ve planlama zamanı kazanan girişimci avantaj elde eder.

Varolan marka veya pazar sahibi şirketleri ucuza satın alma olanağı Olumsuz Yönler Yeni iş kuran girişimcinin yaşadığı sıkıntılardan olan sermaye ihtiyacı, tüketimin kısılması sebebiyle fiyat hassas ürünlerde müşteri oluşturma sürecinde yaşanan sıkıntılar. Ancak, bu sıkıntıları büyük küçük çoğu rakibin yaşıyor olması, eski firmaların bu gibi koşullarda tecrübe sahibi olmadıklarını varsayarsak dengeleyici unsurdur.

Kriz Döneminde Kurulan Yeni İş

Kriz döneminde kurulan yeni iş, daralan pazar, dolayısı ile satış ve para tahsil zorluğu çekecektir. Organizasyon geliştirme dönemine girmesi gereken şirket günü kurtarma savaşını kazanmak uğrunda kuruluş vizyonundan, orta ve uzun dönemli hedeflerinden sapmak veya onlara aykırı stratejiler geliştirmek zorunda kalabilir. Girişimcinin bu dönemde aldığı kararlar, bir strateji çerçevesinde ortaya çıkıp uygulanmıyorsa, girişimcinin aile huzurunu korumayı da unutmaması gerektiği an gelmiştir.

Kriz dönemlerinde küçük işletme sahiplerinin her zaman daha fazla avantajı vardır. Esnek organizasyon, küçülme ve büyüme açısından kolay hareket edebilme, maliyetlerin düşük olması, krizleri atlatmaları açısından daha kolay olmaktadır. Büyük organizasyonlar bu konuda daha fazla darboğaza girmektedirler. Yine böylesine zor dönemlerde girişimci olmak, yatırım yapmak, istihdam yaratma açısından da önem taşımaktadır. işletme sahipleri krizi atlatabilirlerse ve varlıklarını koruyabilirlerse işlerine ve yaşamaya devam ederler ve sektördeki bilinirliklerini artarlar ve hala hizmet vermeye satış yapmaya devam ediyorlarsa bu onlar için mutlaka artı puan olacak ve değer katacaktır. Sahip oldukları işgücünü, insan kaynağını da iyi değerlendirmeleri kaybetmemeleri gerekmektedir. Motivasyon sürekliliği olmalı, eğitimlere devam etmeli ve iletişimi güçlü tutmalı

Kriz Nedir? Girişimcilik Konusundaki Sorular

Girişimcilik konusundaki sorular Girişimcilik neden önemli Girişimcilik ülke boyutunda önem taşıyan, girişimcilik potansiyeli yüksek bir konumda bir ülke olarak istihdam açısından, etkili bir konu. Yaşanan krizler, zaman zaman daralan ekonomi, iş fırsatlarının azlığı ve deneyimli işgücünün artık profesyonel iş hayatlarından sonra kendi işlerini kurma ve patron olma istekleri aynı zamanda da ülke kapasitesinin ve potansiyelinin çok uygun şartlar içermesi girişimcilik olgusunun ve döngüsünün ilerlemesine gelişmesine ve hızlı yol almasına neden olmuştur. Özellikle de hizmet sektörü, küçük ölçekli işlerin kurulmasının istihdama katkısı mutlaka olmaktadır. Yeni kurulacak işlere, iyi fikirlere KOSGEB, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nin Türkiye için tahsis ettiği fonlardan ve desteklerden yararlanma imkanı doğmuştur. Yine kalkınmada öncelikli illerde yatırımlara teşvikler çok.

Girişimcilik Deneyiminiz Oldu Mu?

Girişimcilik Deneyiminiz Oldu MuKarşılaştığınız sorunlar nelerdi 11 yıl önce yaşadım. Kendi işimi yapmaya başladığımda hissettim. Cesaret, özveri, mücadele ve öğrenme ile başladı her şey. Hiçbir şey kolay değildi. Önemli olan yaptığınız işin size, kişilik özelliklerinize uygun olması, bilgi beceri ve davranış özelliklerinizle yaptığınız iş birbiri ile uyumlu olmak durumunda. işler her zaman yolunda gitmiyor bir de hizmet sektörü olduğunda, ancak işi başardığınızda kazandığınız için bir türlü istikrar olamıyor. işin istikrarlı gidiyor olması birçok etkene bağlı ve yıllar sonra bunu öğrendim ve uygulamalarını ancak gerçekleştiriyorum. Yine de dengesiz bir ekonomik ortamda istikrarı uzun süre kılmak ve üzerine bir şeyler eklemek kolay olamıyor.

Girişimcilerin başarılı olması için neler gerekli Girişimci, hayalleri olan kişidir. Risk alabilen fırsatları gözlemleyebilen, yatırımı yapıp organize koordine ve kontrol eden, sermayenin sahibi, riski üstlenen, gerekli bilgi ve beceriye sahip kişidir. Kendine güvenmeli iş hayatının içindeyken bu güven giderek artar-iş fikrine inanmalı o yolda devam etmeli ve yılmamalı, Gerçekçi olmalı, zorluklarını değerlendirmeli ve hazırlıklı olmalı, Güçlü bir motivasyona sahip olmalı,Zihinsel açıdan dayanıklı ve kapasiteli olmak , Fiziksel açıdan dayanıklı olmalı, Tekrar savaşma gücüne sahip olmalı.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …