Kreş Nedir

Kreş Nedir

işyerlerine bağlı çocuk emzirme veya çocuk bakım yurtları. Bayındırlık sektöründe, suyun içine atılan temel ve kurulan binaların veya diğer yapıların sızıntılar yüzünden çökmelerini önlemek için temel betonlarının altına atılan iki sıra duvar örgüsüne de “kreş” denir.

Anneleri çalışmak zorunda kalan çocuklar, okula gidecek yaşa gelinceye kadar buralarda bakılırlar. Önceleri, kimsesiz çocuklara bakmak için açılan buna benzer yerlere “çocuk yuvası”denirdi. Bugün bilhassa Avrupa, Amerika ve Rusya’da kadınlar, iş hayatında çalıştıklarından, buralarda kreşler çok gelişmiştir. Buralarda çalışan öğretmen ve hemşireler, özel olarak yetiştirilirler. Memleketimizde de her geçen gün kreşler artmaktadır.

Kreşler her devletin kendi yapısına göre kanüni düzenlemelerle kurulabilir Buralarda çocukların sağlık durumları, eğitim ve beslenme gibi şartlar, devlet tarafından kontrol edilir. Kreşlerin özelliği, gayri meşru (evlilik dışı) çocukların buralara alınmayışıdır. Kreşlerde çocuklar her bakımdan (beslenme, sağlık) kontrol edilir. Anneleri çocukları emzirme saatlerinde gelerek emzirip tekrar işlerine döner.

Kreş ve kreşe benzer kuruluşlar, müslümanlıktan önceki Türk boylarında da görülür. Savaşlarda ölen askerlerin çocukları, devlet tarafından himaye altına alınırdı. Büyük Selçuklularda, Samanoğullarında, Türkiye Selçuklularında çocukların bizzat devlet tarafından korunması kanun konusu olmuştu. Amasya’da Mehmed Hüdabende tarafından kurulan darüşşifa kreşe benzer bir kuruluştu. Fatih Sultan

Mehmed Han zamanında da kurulan küçükler, zayıflar koğuşu, o devrin anlayışına ve ihtiyacına cevap vermesine göre bir çeşit kreşti. Manisa ve Süleymaniye Darüşşifa (Hastane)larında da bu şekilde bölümler kurulmuştur. Daha sonra bu kuruluşlar yerlerini Çocuk Esirgeme Kurumlarına, daha sonra da bugünkü manadaki kreşlere bıraktı. Kanunlara göre kreş kurma ve işletme günümüzde şu şekilde bir yol takib eder.

iş Kanununun 81. maddesine bağlı olarak Mart 1987’de yürürlüğe konan tüzükte hamile veya emzikli kadınların çalıştırılma şartları ile kreş ve emzirme odalarının durumları teferruatlı olarak düzenlenmiştir. Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun yüz elliden çok kadın işçi çalıştıran iş yerlerinde, bir yaşından küçük emzikli çocuklar için işçi anneler tarafından emzirilmeleri ve bakılmaları için işverenlerin kreş açmaları mecbüriyeti getirilmiştir.

Kanun, birden fazla iş yerlerinin ortaklaşa kreş yapmasına müsaade ettiği gibi, hayır kurumlarınca açılan kreşlerden de işverenlerin faydalanabilmesine müsaade etmiştir.

ilgili mevzüatta ayrıca, kreşlerin nasıl çalıştırılacakları, çocukların bakımı, emzirilmesi, temizliği ve sağlık durumları, idaresi, erkek ve kadın personelin çalıştırılmaları ile bu gibi yerlerin sağlık açısından lazım gelen özellikleri belirtilmiştir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …