Kredi Kartları Nedir

Kredi Kartları Nedir

Ticarette alışverişte mal ve hizmet satın almada ödeme aracı olarak kullanılabilen kartlar. Önemli bir ödeme aracı olan kredi kartları ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Western Union tarafından 1914 yılında kullanılmıştır. 1924 yılında General Petroleum Company, ilk petrol kredi kartını çıkararak müşterilerine istasyonlarından kart kullanarak benzin alma imkanını sunmuştur. Önceleri sınırlı bir kullanıma elverişli olan kredi kartlarından daha kapsamlı bir şekilde faydalanılması ikinci Dünya Savaşı sonrasına rastlar. 1950

yılında Diners Club ilk seyahat ve tatil kartı uygulamasını başlatmış, 1958 yılında Bank of America“Bank Americard” adı altında ve Amexco “American Express” adı altında ilk milletlerarası kartlar çıkartmışlardır. 1960’lı yıllarda Fransa’da Card Blanch çıkarılmıştır. Avrupa’da kredi kartları 1970’lerden sonra yaygınlaşmıştır. 1965 yılında Bank of America, diğer bankalara mavi, beyaz ve altın renklerinden meydana gelen Bank Americard’ı çıkarmaları için lisans vermeye başlamıştır. Yine

1965’te ABD’nin doğu eyaletlerindeki on dört banka, Bank Americard’a rakib olmak için Interbank adı altında bir takas kuruluşu meydana getirmişlerdir. 1967’de ABD’nin batısındaki on dört eyaletin bankaları birleşip Mastercharge programına dahil olmuşlar ve 1970-1974 yılları arasında ABD dışındaki birçok banka programa katılmaya başlamıştır. Bu milletlerarası büyümenin sonucu olarak 1974 yılında, International Bank Americard Corporation (BANCO) kurulmuştur. VISA ismi 1977 yılında kabül edilmiş ve daha sonra National Bank Americard Incorporated “VISAUSA” olmuş, IBANCO VISA“VISAMilletlerarası” ve Bank Americard da “VISA” kart haline gelmiştir.

Kredi kartı kullanımı beraberinde kullanıcılara ödeme kolaylığı ve döner (rotatif) kredi kullanma imkanı olmak üzere iki önemli kolaylığı getirmiştir.

Ödeme kolaylığı ile kastedilen, kişilerin yanlarında nakit taşımalarına ihtiyaç kalmaksızın alışverişlerde anında ödeme yapabilmeleri ve böylece kullandıkları mal ve hizmetlerin bedellerinin ödenmesini bir süre geciktirebilmeleridir.

Döner (rotatif) kredi kullanma imkanını sağlayan kredi kartlarının yukarıda bahsedilen faydalarına ek olarak, kart hamillerine alışverişlerinin geri ödeme süresini isterlerse uzatıp zamana yayarak kredi kullanma hakkı tanımalarıdır. Böylece alıcılar borçlarını ödemede hem zaman hem de miktar açısından bir esnekliğe kavuşmuş olurlar.

Kredi kartı türleri: Günümüzde kullanılmakta olan kartları amaçlarına göre üç grupta toplamak
mümkündür:

1. Alışveriş kolaylıkları sağlayan, nakit alma özelliği olan ve kredi kullanma imkanını da sağlayan kredi kartları(credit cards)

2. Alışveriş kolaylığı sağlayan, ancak kredi özelliği taşımayan ödeme (borçlandırma) kartları(credit cards)

3. Alışveriş kolaylığı ve hesaba doğrudan borç geçilmesini sağlayan, hesabaÊerişim kartları (debit cards).

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …