Kooperatif Nedir

Kooperatif Nedir

ihtihsal Kooperatifleri Bu çeşit kooperatiflerde işçilerde teşebbüse sermaye koyarak katılır,kazançları eşit olarak pay edilir Kredi kooperatifleri, Üyelerin belli bir oranda para vermeleri ile kurulan bu kooperatifler, yine üyelerine, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere, küçük oranda da olsa kredi yardımında bulunurlar. Bu krediler, piyasadaki nispetlerden daha düşük faizlerle yapılır. Bunlardan elde edilen karlar, yine ortaklar arasında bölünür

ihtiyaçlarını doğrudan doğruya edinerek aracıların karından kurtulup daha ucuza mal etmek için küçük sermaye sahiplerinin meydana getirdiği şirketler. işbirliği esasına dayanır. Kooperatifler amaçlarına göre çeşitli şekillerde olurlar:

istihlak kooperatifleri En eski kooperatif şekillerindendir. istihlaki bir düzen içine almak esasına dayanır. Üyelerine daha çok yiyecek maddelerini, aracıları aradan çıkarmak suretiyle sağlanmış olur.

Tarım kooperatifleri Tarım alanında büyük gelişmeler sağlayan bir kooperatif, şeklidir. Bunlar, ya tarım satış kooperatifleriya da tarım alım kooperatifleri şeklinde olur. Birinci şekilde tarım ürünlerinin bir arada piyasaya sürülmesi amacı güdülür. Böylece, hem mallar, müşterisini daha kolaylıkla bulmuş, hem de ürünlerinin daha iyi bir fiyatla satılması sağlanmış olur. ikinci şekilde, tarım için gerekli çeşitli aletlerin traktör ve lüzumlu maddelerin gübre, tohum yem satın alınmasını, bunların ortaklar arasında, kooperatifin malı olarak eşit şekilde kullanılmasını sağlamak için kurulmuş kooperatiflerdir.

Mesken kooperatifleri, Bir mesken yaptıracakların hisseleri ile meydana gelen kooperatif şeklidir. Fakat, çoğu zaman bu hisseler toplamı, amaç için yeter olmadığından, kooperatif olarak büyük krediler sağlanır, ödemeler yine kooperatif olarak tabii hisse sahiplerinin ödemeleri ile kredi alınan yere yapılır. Böylece, küçük bir sermaye ile, kooperatif aracılığı ile bir kredi müessesine borçlanılarak, bir mesken yapılmak imkan sağlanmış olur

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …