Komando Nedir

Komando Nedir

Üstün muharebe gücü olan, her türlü şartlarda verilen vazifeyi yapabilecek fiziki güce sahip asker. Düşmana ani baskınlar yaparak, vur-kaç usülüyle düşman kuvvetlerini taktik, lojistik ve moral yönünden zayıflatmak süretiyle, dost kuvvetlere hareket kabiliyeti sağlayan iyi eğitilmiş askeri birlik. Komando kuvvetleri, değişik isimler altında ilk defa Türkler tarafından kurulmuştur. Osmanlı Devletinde muharebelerin kazanılmasında önemli hizmetleri görülen komando birliklerine akıncı adı verilmişti (Bkz. Akıncılar).

Komando birliklerinin batı devletlerinde kuruluşu 1900’den sonradır. ikinci Dünya Savaşında ingilizler, Almanlara karşı komando piyade birlikleri teşkil ederek sızma ve gece baskınları ile Almanları çok taciz ettiler. Amerika Birleşik Devletleri’nde Deniz Kuvvetleri bünyesinde “marine” olarak isimlendirilen deniz komandoları vardır. Deniz komandoları, su altı sinsi taarruzları ile limanda bulunan veya denizde seyir halinde olmayan düşman gemilerini, yüzer havuzları ve liman tesislerini imha etmeye çalışırlar.

Komandonun fikri ve bedeni mukavemeti yüksektir. ani karar verebilme kabiliyetine sahiptir. Cesurdur. Düşmanın, hava ve arazinin doğuracağı engelleri yener. Açlığa, yorgunluğa, susuzluğa karşı dayanıklıdır. Taktik ve stratejik güçlükler, komandoyu vazifesinden alıkoymaz.

Komandolar, iki telden müteşekkil köprüden nehir geçiş harekatı yapabilir. Havadan helikopterle bir bölgeye indirilebilirler. Düşmana ani baskınlar yapabilir ve kendi birlikleri ile birleşerek kuşatma veya çevirme harekatı icra edebilirler. Komando birliklerinin fiziki gücü yüksek, iyi eğitim görmüş ve atılgan olması, bunların su altında, hava indirme harekatında, dağda, çölde, karlı arazide rahatça kullanılabilmesini temin etmektedir.

Günümüzdeki harplerde, gayri nizami harbi hemen hemen bütün devletler kullanmaktadırlar. Modern harp silah ve techizatına sahip, düzenli orduları kuvvetli olan devletlere ancak gayri nizami harple karşı koymak mümkün olmaktadır. Bunun en güzel örneğini Afganistan’da mücahidler göstermiş, modern silahlarla donatılmış Sovyet Rusya birliklerine ve düşmanla işbirliği yapmış hükümet kuvvetlerine karşı eşine rastlanmaz başarılar göstermişlerdir. 1980 yılında başlayan bu mücadelede mücahid

komandolarının başarısı 1989 yılına kadar sürmüş başarıya ulaşamayan Rusya aynı yılda (1989) ordusunu geri çekmek mecbüriyetinde kalmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde “komando” ayrı bir sınıf değildir. Muharip sınıflara mensup subay, astsubay, erbaş ve erler, belli sürelerle eğitilmekte, komando kursu görmekte, böylece “komando” olabilmektedir. Emniyet teşkilatında da olaylara anında müdahale yapabilmek için buna benzer eğitim sistemi vardır. Bu eğitimi gören Emniyet teşkilatı mensupları “Çevik Kuvvet” ismini alırlar. 1974 Kıbrıs Barış Harekatında, helikopterlerle Kıbrıs’a indirilen Türk Komando birliklerinin, başarıya ulaşılmada önemli katkısı olmuştur.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …