Kodeks Nedir

Kodeks Nedir

içinde, eczanelerde bulundurulması gereken kimyevi (kimyasal) maddelerin, ilaçların ve preparatların adları, özellikleri, hazırlanmaları, muayene usulleri bulunan resmi kitap. Kodeksi kaleme alan kurul, Tıp ve Eczacılık Fakültesi profesörleri ile tıp ve eczacılık mesleklerinde çalışan kişiler arasından seçilir. 767 sayılı kanuna göre, Kodeks Komisyonu adı verilen ve 15 üyeden meydana gelen bu kurul; “ilaç elde edilen kimyevi hayvani ve nebati maddelerin

1. Türkçe, Fransızca, Latince isimlerini ve eş anlamlarını,
2. Kimyevi terkiplerini,
3. Üretim şekillerini,
4. Tecrübelere ve tıbbi yayınlardaki gözetimlere ışık tutacak tarzda kimyevi diğer değişik özellikleri,
5. Saflıklarını tayin için tatbik edilen muayene (analiz) usullerini,
6. Saflığını gidermek için yapılan katkı maddelerini arama usullerini,
7. Minimum ve maksimum tıbbi dozlarını,
8. ilaçların eczanelerde doktor reçetesine göre düzenlenmesini,
9. Koruma şekillerini ve değişmelerini,
10. Bir arada birleştirilmesi, verilmesi uygun olmayan maddeleri,
11. Kullanım alanlarını (belirler ve),

12. Eczanelerde hangi nebatat, ecza ve kimyevi maddelerin bulundurulacağını ve bunlardan herbirinin cinsi, nev’i ve miktarlarını ve eczanelerde bulunması lazım gelen, alet ve edevatı gösterir cetvelleri düzenleme ve “Türk kodeksi” namıyle bir kitap halinde tesbit etmekle yükümlüdür.” Başlangıçta reçetelerin bir toplamından ibaret olan kodeksler; formüler olma özelliğini yavaş yavaş kaybetmekte ve daha çok ilaçların normları, saflık muayeneleri ve ilaç muayenelerinde kullanılacak olan fiziki, kimyevi, biyolojik ve fizyolojik metodlarla yetinmektedir. Kodekslerde ilaçların tanımından başka eczacılık, zehirli maddeler (toksikoloji), genel muayene usulleri pozoloji gibi ekler bulunmaktadır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …