Klorofil Nedir

Klorofil Nedir

Bitkilerin bu yeşilliği bütün dünya için büyük bir önem taşır. Çünkü bitkilerdeki yeşil renk verici öz cevher madde yani klorofil onların topraktan ve havadan besleyici unsurları edinmelerini mümkün kılar. Bitkilerin klorofil, sayesinde bunu yapmaları mümkün olamasaydı, yeryüzünde insanların ve hayvanların varlığı, hayatiyetlerini sürdürmeleri de düşünülemezdi

Beslenmelerini sadece etle yapan canlılar bile bitkilerin varlığına muhtaçtır. Herhangi bir besin maddesinin kökenini araştıracak olursanız, eninde sonunda bir bitkiyle karşılaşırsınız. Bitkilerin varlığının ya da yokluğunun öteki canlılar için nice büyük önem taşıdığı böylece ortaya çıkmaktadır

Genel anlamda canlı olarak kabul edilen bitkilerin ortaklaşa en büyük özelliği yeşil renkleridir. Tabii bu durumun istisnaları da vardır ama bitkiler için esas tanımlama unsuru yeşil olmaları dır.

Başka türlü söylemek gerekirse, klorofil denilen bu hayat unsuru, bitkilerin insanlara ve hayvanlara yiyecek sağlaması bakımından bizler için de son derece değerli, varlığı elzem bir şeydir. Klorofil, bitkilerin yaprak hücrelerinde, genellikle sap ve çiçeklerinde de bulunur. Bitkinin canlı dokusu, klorofil sayesinde güneş ışığındaki enerjiyi alıp, bunu inorganik ya da organik hayat verici kimyasal maddelere dönüştürür

Bu işlem fotosentez diye adlandırılır. Fotosentez, Yunanca ışık ve bir araya getirmek, birleştirmek kelimelerinden oluşan bir deyimdir.

Yeşil renkte olmayan,dolayısıyla klorofilden yoksun bazı bitkiler de vardır. Bunların nasıl yaşadığını herhalde merak edersiniz. Nitekim mantarlar ve fungi denilen mantar türünden bitkilerde klorofil yoktur. Bu nedenle kendi besinlerini yapamazlar

Besinlerini başka yollarla sağlamak zorundadırlar. Sözkonusu bitkilerin parazit-asalak diye tanımlanması da bu yüzdendir. Başka türlü söylemek gerekirse, bu tür bitkiler beslenmelerini başka canlılardan sağlarlar. Onlar için parazit, asalak durumundadırlar.

Bilimsel yöntemler uygulanarak bitkilerden alınabilen klorofil, insanlar tarafından çeşitli amaçlarla kullanılır. insanlara büyük ölçüde yararlı olur. Bakterilerin yok edilmesinde klorofilin sağladığı yarar çok büyüktür

Bitkilerin fotosentez-özümleme işlemi sayesinde beslenmesini sağlayan klorofil, bu bakımdan katalizör-hızlandırıcı bir madde sayılabilir. Bitki havadan aldığı karbon dioksit ve topraktan aldığı su ile klorofil sayesinde karbonhidratların bileşimini sentezini yapar. Bu işlemde enerji sağlayan kaynak da güneş ışığıdır.

Kısa ve basit bir tanımlamayla organik boyayıcı, renklendirici bir madde olan klorofil, gerçekte yeryüzündeki tüm canlıların varlığı için temel bir unsur nitelik ve önemini taşır

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …