Klor Nedir

Klor Nedir

Klor Ne Demek? Klor Nedir Kısaca? Klor Ne Demek? Klor Hakkında Bilgi? Klor Ne işe Yarar?

Klor Nedir, Klor Çevre sıcaklığında gaz halinde bulunan, keskin ve boğucu kokulu basit cisim. Yunanca khloros yeşilden gelir Adını yeşilimtırak renginden alan Klor, Suda eriyen bir gazdır Klor ve bileşikleri özellikle renk açıcı, leke çıkarıcı ve mikrop öldürücü olarak kullanılır. Bir Sodyum klorür ve sodyum hipoklorit karışımı olan Javel Suyu da aynı niteliklere sahiptir. Fransız kimyacısı Berthollet, 1785 yılında bu eriyiğin ağartıcı özelliklerini kanıtladı ve Bertholletin isteği üzerine, çamaşırcı kızlar tarafından ilk kez denendiği Sen Nehri kıyısındaki küçük köyün adına izafeten bu çözeltiye Javel suyu denildi.

Atom numarası 17, Atom ağırlığı 35,5 olan, normal Sıcaklıkta Gaz durumunda bulunan, halojenlerden bir Elementtir. simgesi Cl Ağartıcı, oksitleyici etki maddesi olarak Su arıtma yada mikrop giderme amacıyla kullanılan halojen eleman zehirli bir gaz.

Gerçekten de bu Sıvı, bazı kumaşların keten ve pamuklu beyazlatılmasında deterjanların etkisini arttırır, fakat kullanırken dikkatli olmalıdır çünkü dokumanın arasına girmiş kirleri çıkartırken kumaşın liflerini de zedeler. Javel suyu ayrıca parkelerin, tahtaların temizlenmesinde, tuvaletlerin ve hasta çamaşırlarının dezenfekte edilmesinde işe yarar suların arıtılmasında da çok etkilidir ama suda pek hoş bir tat bırakmaz.

Klor, VIIA grubunda bulunan en hafif, keskin kokulu, yeşilimsi sarı renkli, tahriş edici ve zehirleyici bir gazdır. Havadan 2,5 kat ağır olan klor ilk zamanlar bir bileşik olarak kabul ediliyordu. Klor ilk olarak 1774 yılında Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedildi. 1810 yılında ise bugünkü ismi Humphry Davy tarafından verildi.

Klorun Özellikleri

Boğucu kokulu, yeşilimsi sarı renkli gazdır. Periyodik çizelgenin 17. grubunda öbür halojenlerle birlikte yer alan Klorun, simgesi Cl, atom sayısı 17, atom ağırlığı 35,453 tür. Havadan yaklaşık 2,5 kat ağırdır suda az çözünür bir Litre suda 2-3 litre klor Klor suyu adı verilen bu çözelti, Altını bile etkileyecek güçte bir yükseltgeyicidir.

-34 °C sıcaklığa kadar soğutulduğu ya da sıkıştırıldığı zaman kolayca sıvılaşan klor, flor, brom, iyot ve astatla halojenler grubunu oluşturur halojenlerin son yörüngelerinde yedi Elektron vardır ve öbür maddelerden sekizinci bir elektron alma eğilimi gösterirler.

Mangandioksit, sodyum klorür, ve sülfürik asitin tepkimeye girmesi sonucu klor açığa çıkar ve bu tepkime laboratuarda klor elde etmek için kullanılabilir Sanayi de ise klor, mutfak tuzunun sodyum klorür elektrolizi yoluyla üretilir ve yan ürün olarak Hidrojen Gazı ve sodyum hidroksit açığa çıkar.

Klor, aşağı yukarı bütün metalleri etkiler. ince bir demir çubuk ısıtılıp, içinde az miktarda su olan bir klor tüpüne daldırıldığında, akkor hale gelerek, kahverengi demir klorür dumanları yayar. Tepkime sırasında Sıcaklık aşırı yükseldiğinden, demir eriyerek akar ama tüpün dibindeki Su, erimiş demirin Cama değerek kırmasını önler. Bakır, Alüminyum, kalay, kurşun ve Gümüş de Klorla tepkimeye girer. Bir klor tüpüne bir miktar cıva dökülürse, hemen cıva klorür oluşarak billurlaşır ve tüp çeperine yapışır. Altın ve platine sıcakta klor gazı, soğuktaysa klor suyu etki ederek, çözünmelerine yol açar.

Klor, Ametallerle de etkileşir. Sözgelimi, beyaz fosfor Klora dokunduğunda erimeye başlar ve tutuşarak beyaz renkte fosfor klorür dumanları verir. Kırmızı fosforsa, klorla, sıcakta tepkimeye girer. Klor, kükürt iyot ve broma etki edebilir ama bütün ametallerle, sözgelimi karbonla etkileşmez. Bu yüzden karbon, sodyum klorürün hidrolizinde anot olarak kullanılır.

Klorun Bileşiklere Etkisi

Brom ve iyottan daha güçlü bir yükseltgeyici olması nedeniyle klor, bu maddelerin bileşikleriyle karşılaştığında onların yerini alır Sözgelimi bromhidrik ya da hidroiyodik Asit şişesi üstüne klor şişesi kapatılırsa, kırmızı renkte brom buharları ya da mor iyot buharları açığa çıkar bu durumda klor, brom ve iyodun yerini almıştır. Klor suya etki ederek yükseltgeyici özellikleri bulunan klor suyunu oluşturur. Sodyum karbonatla etkileştiğinde, javel suyu ortaya çıkar.

Klorun Üretimi ve Kullanımı

Klor sanayide çoğunlukla doymuş Tuz çözeltisinin elektrolizi yoluyla üretilir. Kimi zaman da erimiş sodyum klorürden elde edilir. Klor ve bileşikleri Kağıt ve dokuma sanayinde ağartma işlemlerinde ve kent içme sularının dezenfekte edilmesinde kullanılır. Ayrıca evlerde kullanılan ağartıcıların, mikrop öldürücülerin, çok sayıda organik ve inorganik maddelerin üretilmesinde yararlanılır. Klorlu eriticilerden, Plastik maddelerin, eiastomerlerin yapay kauçuk üretiminde yararlanılır. Türevleri, soğutucular için freon, transformatörler için yağ ve zararlı otları yok edici ilaçlar gibi birçok ürünün üretiminde kullanılır.

Doğada klor Doğada klor serbest halde bulunmaz ama bol miktarda HCI içeren volkanik gazlarda serbest klora rastlanmıştır. Klorür iyonu Hazar denizi, Lut gölü, Utahdaki Büyük tuz Gölü gibi iç denizlerin ve okyanus sularının başlıca eksi yüklü iyonudur. Ayrıca örneğin sodyumla birleşmiş halde halit kayatuzu biçimde evaporit minerallerinde yer alır.

Klor üstün yapılı hayvanların vücut sıvılarında iyon halde, mide sindirim sıvılarında ise hidroklorik asit yer alır Klorun Etkileri Klor, ilk defa I. Dünya Savaşında Almanya tarafından kullanılmıştır. Berlinde açılan bir kimya enstitüsünde üretilmiştir. Klor, gözü ve ciğerleri tahriş eder, solunum güçlüğüne, boğazda daralmaya ve akciğer ödemine sebep olur. Litre başına 2,5 miligram klor içeren Hava birkaç Dakika solunursa ölüme neden olabilir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …