Kilis Tarihi

Kilis Tarihi

Kilis i.Ö. 1460 yıllarında Halep krallığına bağlıydı. hitit imparatorluk döneminin başlamasıyla Hitit etkisine girdi. M. Ö 356 da Makedonyadan yola çıkan büyük iskender kuzey batıdan güney doğuya doğru bütün Anadolu topraklarını işgal ederek iskenderun körfezine dayanarak iskenderunu kurup Kilis, üzerinden mısıra doğru yoluna devam etmiştir

M. Ö. 323 yılında iskenderin ölümüyle imparatorluk 3 general arasında paylaşıldığında Kilis ve çevresi Selefkinin egemenliği altına girmiş ve 227 yıl Selefkiler devletinin egemenliği altında kalmıştır. Türklerin bölgeye gelişi 8. yy da başlar. Harun Reşit El-Mehdi döneminde Orta Asyadan koparak Islamiyeti kabul eden horasanlı oğuz boyları gruplar halinde abbasilerin hizmetine girmeye başlarlar. Kentin bugün bulunduğu yerde Kilis adıyla gelişmesi Mısır-Türk kölemen devleti zamanında yani 1250 li yıllarda başlamıştır.

Osmanlı devleti topraklarına Yavuz Sultan Selim tarafından 23 Ağustos 1516 da Mercidabık köyü civarında yapılan ve aynı adla anılan Savaş sonucunda katılan Kilis bu dönemde Halep eyaletine bağlı bir sancaktı. Kilis Mondros mütarekesiyle aralık 1918 de önce ingilizler daha sonrada Fransızlar tarafından işgal edilir. Bölgedeki Ermeniler Fransızlarla birleşerek Kilislilere zor Günler yaşatırlar. Tüm yurtta seferberliğin başlamasıyla Kiliste kurulan Kilis Kuva-i Milliyesi düşmanlarla kahramanca çarpışarak 6 aralım 1921 de kendi kurtuluşunu kendi kazanır ve Gaziantepe yardıma gider. Kilis 1927 yılında Gaziantep il olunca Gaziantepe, bağlı bir ilçe olmuştur.Ve 6 haziran 1995 tarihinde de il statüsüne kavuşmuştur

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …