Keşmir Nedir

Keşmir Nedir

dünyanın en yüksek sıradağları olan Himalayalar üzerinde yer alan bir bölge. Keşmir 10. asra kadar Hindu Racalar tarafından idare edildi. Bu tarihten itibaren Müslüman Türkler, racaların saraylarına ücretli asker olarak girdiler. Bunlardan biri olan Şah Mirza kısa zamanda nüfüzunu kuvvetlendirerek, Keşmir tahtını ele geçirdi ve 1339’da bölgede bir islam devleti kurdu. Keşmir Sultanlığı 1589’a kadar bölgede hüküm sürdü. Daha sonra bölgeye Babürlüler hakim olarak Keşmir Sultanlığına son verdi. On dokuzuncu asra kadar Babürlülerin hakimiyeti altında kalan Keşmir, 19. yüzyılda ingiliz müstemlekesi oldu. ingilizler, Hindistan’ı terk ederken çatışmalar eksik olmasın düşüncesiyle % 99’u Müslüman olan Keşmir’i Hindistan’ın işgalinde bıraktılar (1947). Keşmir yüzünden Hindistan’la Pakistan arasında 1947 yılında çıkan savaş neticesinde konu 1948’de Birleşmiş Milletlere götürüldü ve alınan kararla Keşmir bölündü ve ateşkes hattına Birleşmiş Milletler askerleri yerleştirildi. 1956’da Hindistan Başbakanı

Nehru, Cammu-Keşmir bölgesini eyalet statüsü vererek Hindistan’a bağladı. 1962’de ise Çin Ladakh’ı Tibet’in bir parçası sayarak Keşmir’in doğusunu işgal etti. Böylece Keşmir üç ateş arasında kaldı. Çin kendi yönetimi altına aldığı topraklarda hakimiyetini kendi uslübunce sağladı. Cammu-Keşmir eyaletindeki Müslümanlar 1970’te düzenledikleri bir kongre neticesinde Pakistan’a katılma kararı alması üzerine 1971’de Hindistan ile Pakistan arasında yeni bir savaş çıktı. Fakat bir netice alınamadı. Hindistan Cammu-Keşmir eyaletindeki bağımsızlık hareketlerini zor kullanarak bastırdı. O zamandan beri Keşmir’de kanlı olaylar devam etmektedir.

Himalayaların üzerinde yer alan Keşmir, toprakları tamamen dağlıktır. Dünyanın ikinci en yüksek noktası olan Godwin Austin Zirvesi (8611 m) bölge toprakları içinde kalır. Bölgede 3000 metrenin üzerindeki dağlar daima karlarla kaplıdır. Pakistan için çok önemli olan akarsuların bir kısmı Keşmir topraklarından kaynaklanır. Karlarla kaplı dağların ortasında yer alan indus Vadisi ve 1500 m yükseklikteki Keşmir Vadisi bölgenin can damarlarını meydana getirir.

Keşmir’in yazlık başşehri durumunda olan Srinagar, Keşmir Vadisinde ve denizden 1768 metre yükseklikte kurulmuştur. Srinagar medrese, cami ve evliya türbeleriyle süslü bir islam merkezidir. Kışlık merkez Cammu ise daha güneyde yer almaktadır.

Günümüzde Pakistan’ın kontrolü altındaki topraklarda iki milyon, Hindistan’ın kontrolü altındaki topraklarda altı milyon, Çin’in kontrolü altındaki topraklarda bir milyon olmak üzere Keşmir bölgesinde dokuz milyon insan yaşamaktadır. Nüfüsun büyük kısmı Müslümandır. Çok az Hindu bulunmaktadır.

Keşmir Vadileri tam bir tarım bölgesidir. Başlıca ürünleri pirinç, buğday, mısır, arpa ve tütündür. Meyvecilik ve ipekböcekçiliği ekonomide önemli yer tutar. Hayvancılık gelişmiş olup, yak, koyun, sığır ve keçi beslenir. Keşmir keçisi dünyaca meşhurdur. Bu keçiden elde edilen yünden yapılan dokumalar çok ünlüdür. Keşmir topraklarında bakır, demir, boksit, çinko, mermer ve antrasit yatakları vardır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …