Kertenkele Nedir

Kertenkele Nedir? Kertenkele Hakkında Bilgi?

Kertenkele Nedir? Sürüngenlerden küçük bir hayvan. bahar başından itibaren bütün yaz mevsimi boyunca çalılıklar ve taşlar arasında rastlanır. Vücudunun şekli, çeşitli cinslerine göre değişir.Yurdumuzda en çok bulunanı dört ayaklı yeşil ya da kül renkli olanıdır. Böcek, kurt yiyerek beslenir. Çoğalması yumurta ile olur. Uzunluğu 3-15 santimetre arasındadır.

Kertenkeleler alt takımının özkertenkelegiller, gekogiller, varangiller, agamagiller, iguanagiller, boncuklukertenkelegiller, köryılansıgiller gibi familyaları vardır. Kertenkelelerin bugün dünya üzerinde 3000’den fazla türü mevcuttur. soğuk iklime fazla dayanıklı olmadıklarından genel olarak çöllük bölgelerde ve tropikal kuşakların kurak kısımlarında çok boldur. Yer altında, ağaçlar üzerinde yaşayanları olduğu gibi, havada uçanları, suda yüzenleri, renk değiştirebilenleri de boldur.

Uzunca ve yuvarlakça olan vücutlarının üzerleri pullu veya pürtüklüdür. Çoğunlukla dört ayaklı ve pekazı iki ayaklı veya tamamen ayaksız olurlar. Her ayakta beşer adet parmak ve uçlarında gelişmiş tırnakları bulunur. karın pulları sırt ve yanlarda olanlardan daha iridir.

Kertenkelelerin büyük çoğunlunda göz kapakları vardır ve çoğunda hareketlidir. Gekogillerde ve Amerika’da yaşayan Xantusiidae familyasının bireylerinin ise göz kapakları, kenarlarından birleşmiş olup, saat camı gibi saydam ve hareketsizdir. Yine Scincidae familyasından Ablepharus cinsi ve Lacertidae familyasından Ophisops cinslerinde gözkapağı birleşmiş olup sabittir. Yer altında yaşayan türlerin haricindekilerin dış kulak delikleri mevcuttur. Bazılarının ağaçlara asılmaya yarayan ince uzun ve kuvvetli kuyrukları vardır.

Kertenkele Nedir? Kertenkele Ne Demek?

Kertenkeleler genellikle kırsal ve kurak bölgelerde yaşamını sürdüren ve ülkemizde de oldukça sık görülen canlılar arasındadır. Günümüzde yaklaşık 3000 üzerinde kertenkele çeşidi olduğu bilinmektedir. Bunun yanında gün geçtikçe de yeni kertenkele türleri de bulunmaya devam etmektedir.

Kertenkeleler sıcağa karşı dayanıklı hayvanlar değillerdir. Bu nedenle de genellikle kurak bölgelerde bu canlılara daha sık rastlanır. 3000’in üzerinde türü olan bu canlıların farklı özelliklere sahip olanları da vardır. Bunlara örnek verilecek olursa; bazı kertenkele türleri toprak altında yaşarken, bazıları ise ağaçlarda yaşamını sürdürür.

Bunun yanında bazı kertenkele türleri su üzerinde yürümekte ve hatta koşmaktadır. Bazı kertenkele türleri ise bulundukları ortama göre renk değiştirmekte ve bu sayede düşmanlarından korunmaktadır.

Çoğu kertenkelenin 4 adet ayağı olduğu bilinen bir gerçektir. Fakat insanlar tarafından çok bilinmese de iki ayaklı hatta ayağı olmayan bu sebeple de yılan ile karıştırılan kertenkele türleri de bulunmaktadır.

Bu canlıların ayaklarında beş adet parmakları vardır ve bu parmakların ucunda ise oldukça güçlü tırnaklar bulunur. Kertenkeleler tırnakları sayesinde çok dik yerlere kolaylıkla çıkabilir. Yine bu tırnaklar sayesinde avlarını da kolay bir şekilde yakalayabilirler.

Kertenkele Ne Yer ve Nasıl Ürer?

Kertenkeleler çoğu zaman böcekler ile beslenirler. Bu sebeple de böcekçil oldukları söylenebilir. eklem bacaklılar ve böcekler çoğu zaman bu sürüngenlerin besin kaynağı olmaktadır.

Kertenkeleler avlarını yakalamak için genellikle dillerini de oldukça işlevsel bir şekilde kullanabilirler. Dilleri oldukça uzun, yapışkan ve çok hızlı hareket etme özelliğine sahiptir. Bu sayede küçük böcekleri kolay bir şekilde avlayabilirler.

Kertenkeleler yumurtlayarak çoğalan canlılardır. Yaz aylarında dişi kertenkeleler toprağı kazıp bir çukur oluştururlar ve bu çukurun içine yumurtalarını bırakırlar.

Bunun yanında kertenkeleler kış uykusuna da yatmaktadırlar. Kışın uykuya yatan bu canlılar ilkbahar da tekrar uyanırlar.

Büyük ve Küçük Kertenkele Türleri Nelerdir?

Bu canlılar soğuk kanlı olmaları sebebi ile güneşli günlerde güneşlenmekten hoşlanırlar. Genellikle yanlarından geçen böcekleri hızlı bir şekilde dilleri ile avlayıp bu şekilde beslenirler. Renk çeşitleri yaşadıkları bölgeye uyumlu bir hal alır. Bu nedenle de yırtıcı kuş ve yılan gibi türlere av olmaktan kurtulabilirler.

Herhangi bir tehlike ile karşılaştıkları zaman kuyruklarını bulundukları yerde bırakır ve hızla kaçarlar. Kurt ve böcek tarzında canlılar ile beslendikleri için insanlar adına faydalı oldukları da söylenebilir.

Amerika’da Helodermatidae isimli kuyrukları küt olan iki tür bulunur. Derileri üzerinde boncuğa benzeyen pullar bulunur. Bu sebeple boncuklu kertenkele ismi ile de bilinmektedirler. Bu canlıların bir metreye kadar büyüdükleri de bilinir. Helodermatidae isimli familyaya ait bu iki tür kertenkele de çok zehirli türlerdir. Fakat zehir iletim mekanizmaları çok gelişmemiştir. Bu nedenle de insanlar için çok tehlikeli değillerdir.

Dünyadaki En Tehlikeli Kertenkele Nedir?

Dünya’da bilinen en tehlikeli kertenkele türü ise Komodo ejderi isimli türdür. Bu tür üç metreye kadar uzayabilir ve yaklaşık 70 kg ağırlığa ulaşabilir. Bu tür genelde leş ile beslenir. Oldukça iri olmalarına karşın çok iyi yüzerler ve tırmanırlar. Komodo ejderinin çatallı bir dili vardır. Bu dilini dışarı çıkararak yiyecek arar. Temel besin kaynakları leş olsa da manda, geyik, domuz tarzı hayvanları da çok rahat bir şekilde avlayabilmektedir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …