Kepler Nedir

Kepler Nedir

Kepler Nedir? Kepler Ne Demek? Kepler Nedir Kısaca? Kepler Ne Demektir? Kepler Hakkında Bilgi?

Kepler Nedir, astronomi ve optik alanlarında önemli keşfleri yapan bir Alman bilgini. 1571 yılında Almanya’nın Weil der Stadt şehrinde doğan Kepler’in geçirdiği bir çocuk hastalığı, gözlerini bozduğu gibi onu yarı kötürüm bıraktı. Bedeni bozuklukları, aklını ve kabiliyetlerini hiç etkilemedi. Matematikteki harikulade kabiliyeti, ona Avusturya’daki Graz Üniversitesinde bir kürsü sağladı. 1597’de çıkan birtakım dini karışıklıklar sonunda buradan ayrıldı. 1543’te Nicolaus Copernicus (Kopernik), isim vermeden ibn-i Şatir ve Batrüci’nin eserlerinden alarak güneş sisteminin merkezinin güneş olduğunu ileri sürmüştü. Kepler, tartışılabilir birçok yanları olmasına rağmen, bu düşüncenin, öbürlerine oranla, eldeki sonuçlara daha iyi uyduğunu gördü. Kopernik’in güneş merkezli temel düşüncesini ispatlamakla kalmayan Kepler, onu daha da geliştirdi ve gezegen hareketlerinin üç önemli kanununu ortaya çıkartmakla ondan istifade etti.

Kepler kanunlarının ilkine göre, gezegenler, elips biçiminde yörüngelerde hareket ederler. Elipsin daireninki gibi merkezi yoktur, onun yerine iki tane odak noktası vardır. Gene bu kanuna göre, her gezegenin eliptik yörüngesinin odaklarından birinde güneş yer alır.

kepler kanunlarının ikincisine göre, gezegenler güneşe yaklaştıkça yörüngelerinde daha hızlı hareket ederler. Üçüncü kanun ise, gezegenin yörüngesindeki bir tam turunun süresiyle güneşe olan ortalama uzaklığı arasındaki yalın bir bağıntıyı tarif eder.

Kepler, ayrıca güneşin, gezegelerin hareketi üzerine kuvvetli etkisini görmekte de gecikmedi. Güneşle gezegenler arasında bir çeşit çekim gücü olduğunu ileri sürdü. Yalnız bu gücün kaynağı ve yapısını açıklamadı. Çekim kanunu bundan 50 yıl sonra Birüni’nin bulduğu yer çekimi kanünunu Isaac Newton kendine mal etti ve Keplerin kanunlarının çekim gücünün tabii bir sonucu olduğunu gösterdi.

Kepler, ayrıca görme hadisesiyle ilgili araştırmalar da yaptı. Bu araştırmaları gözün yapısı ve çalışma prensibiyle ilgili çalışmalara başlangıç teşkil etti. Gözbebeğini, içinden ışık ışınları geçtiği bir zar tabakası olarak tarif eden Kepler, buradan göze giren ışınların nasıl kırıldıklarını da doğru bir biçimde anlattı. Kendisinden sonraki teleskop yapımının nazari ilkelerini ortaya koydu ve göz sağlığıyla ilgili optik çalışmalarını başlattı.

Sonraları kilisenin baskısı üzerine Linz’den ayrılan Kepler, ayrıca logaritmadan faydalanarak yıldızların ve gezegenlerin yerlerini hesapladı. Kepler, 1630’da öldü.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …