Kelebek Nedir

Kelebek Nedir

Kelebek Ne Demek? Kelebek Nedir Kısaca? Kelebek Ne Demektir? Kelebek Kısaca?

Kelebek Ne Demek, Kelebek Vücutları kiremit dizilişi şeklinde renkli pullarla örtülüdür. Pullar, uçları yassılaşarak genişlemiş kıllardır. Ufak sarsıntılarda koparlar iki çift olan kanatlarının büyüklüğü türlere göre değişir Pek az türde ve bazı türlerin dişilerinde kanat bulunmaz Emici tipteki ağız parçaları hortum şeklindedir Kullanılmadığı zamanlar bu hortum başın alt tarafında helezon biçiminde kıvrılır Balözü emerler Çiçeklerin balözünün tadını ayaklarıyla alırlar Tat alma cisimcikleri ayaklarına yerleşmiştir Ayaklarıyla çiçeğin suyunu kontrol ederler Beğendikleri takdirde kıvrılı duran hortumlarını uzatarak emerler.

Kelebek, böceklerin, pulkanatlılar veya kelebekler Lepidoptera takımının kanatlı fertlerine verilen genel ad. 150.000 kadar türü bilinmektedir.

Ağız organları, yalnız çiçek tozu polen ile geçinen Micropterygidae kelebek familyasında çiğneyicidir. Tüylü başlarında büyükçe iki petek göz ve çoğunda iki nokta osel göz bulunur.

Kelebekler, faaliyet durumlarına göre gece ve gündüz kelebekleri olarak iki gruba ayrılırlar.Gece kelebekleri, kalın ve ağır vücutlarıyla alaca karanlıkta veya gece uçarlar. ince kıl gibi olan antenlerinin ucu sivridir. Bazı türlerde antenlerde birer dizi tüy bulunduğundan tarak görünümündedirler. Genellikle renkleri mattır. Hızlı uçucudurlar.Bu uçucular diğer kelebeklere göre daha hızlı uçarlar fakat daha az uçarlar.Tehlike anında sürüden ayrılarak farklı yönlere kaçışırlar ve tehlike bittiğinde tekrar toplanırlar

Gündüz kelebekleri gece istirahat edip, gündüz uçarlar. ince ve hafif vücutludurlar. Anten uçları topuzludur. Kanatları gayet güzel renk ve desenlerle süslüdür. Uçuşları yavaştır. Bir yere konduklarında kanatlarını yukarıya dik tutarlar. Gece kelebekleri ise dinlenme halinde kanatlarını çatı gibi gövdelerinin üzerine kapatırlar veya tamamen açık bırakırlar. Bu kaideler bütün kelebekler için geçerli değildir. Mesela Skiperler pervane olmadığı halde antenleri incedir. Vücutları kalın ve renkleri mattır. Gündüz uçarlar. Çoğunlukla pervanelerle karıştırılırlar.

Gece kelebeklerinin işitme ve koku alma duyuları da çok hassastır. Bazı türlerin erkekleri, 5 km uzaktaki dişinin kokusunu alabilirler. Gündüz kelebeklerinin, duyargaları anten çıplak olduğundan bu hassaslıktan mahrumdurlar.

Kelebeklerde Çoğalma Yumurta ile Olur

Kelebek yumurtaları yarım küre, küre, silindir ve iğ şeklindedir. Dişileri yumurtalarını tek tek veya gruplar halinde ağaç kabukları veya yapraklar üzerine yapıştırarak bırakırlar. Bazıları da üst üste yapıştırarak kuleler meydana getirir. Bazıları yumurtaların üzerini vücutlarından kopardıkları kıllarla bir kürk gibi kapatırlar. Kışı geçirmek zorunda kalan yumurtalar Korion denen sert bir kabukla örtülüdür. Yumurtadan çıkan larvalara tırtıl adı verilir

Kışı genellikle tamamen gelişmiş olarak yumurta kabuğu içinde geçirir. ilkbaharda her yer yeşermeye başlayınca kabuğunu yırtarak besin aramaya çıkar. Dişi kelebekler yumurtlarken özellikle tırtılların beslendiği bitki türlerinin üzerine veya yakınına yumurtalarını bırakırlar.

Tırtıllarda üç çift göz ve 2-5 çift karın bacağı bulunur. Ağız parçaları ısırıcı çiğneyicidir. Alt dudağa dökülen ipek salgı bezleri vardır. Oburca beslenen tırtıllar, 4-5 defa deri değiştirirler. Normal iriliğe ulaşınca ipek salgısı ile kendilerine koza örerler.

Koza içinde erginin şekillendiği pupa durumuna geçer Bir müddet sonra pupa kabuğunu yırtar ve kozadan genç ergin yeni kelebek ortaya çıkar Fakat hemen uçamaz Kanatlarındaki damarların kanla dolması ve kuruyarak güçlenmesi için birkaç saat beklemesi gerekir Bazı erginlerin ömrü 24 saat, bir kısmının 1-2 aydır Hayatları birkaç mevsim sürenler kış uykusuna yatar veya daha sıcak bölgelere göç ederler Bunlar yüzlerce kilometrelik yolu uçabilecek güçtedir ingilterede yaygın bir tür, havalar soğumaya başlayınca Kuzey Afrika’ya göç eder Kuşların aksine kelebeklerin göçü tek yönlüdür Amerikada yaşayan bir çeşidin dışında hiçbiri geri dönmez

Bazı Kelebekler Zehirlidir

Bunlar çok yavaş uçar ve göz kamaştırıcı parlak renklere sahiptir Bu renkler düşmalarına karşı bir ikaz işaretidir Böcekçil hayvanlar bunları yemekten çekinirler. Bazı kelebekler de, sahte kafa işaretleri, kanatlarındaki göz işaretleriyle ve antene benzeyen kuyruk uzantılarıyla düşmanlarını şaşırtarak kendilerini korurlar Bu işaretlere aldanan avcı hayvanlar, kelebeklerin, öldürücü olmayan kısmına saldırır

Yırtık kanatlı bir kelebek hayatını sürdürebilir Birçokları da kondukları yerlerde tamamen kamufle olabilirler. Kuru yaprak görünümündeki bazı kelebekleri kondukları yerden ayırdedebilmek çok zordur Ayrıca çiçekteki bizim çıplak gözle göremediğimiz bir ışık vardır.Bu ışık sazesinde kelebekler çiçeği görür.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …