Kefen Nedir

Kefen Nedir

Kefen Nedir? Kefen Ne Demektir? Kefen Nedir Kısaca? Kefen Ne Demek? Kefen Hakkında Bilgi?

Ölen kimseye sarılan bez parçaları. Kefen islamiyette genellikle beyaz kumaştan ve erkekler için üç, kadınlar için beş parça olarak yapılır. Kefensiz cenaze gömülmez. Şehitler öldükleri zaman bu şekilde kefenlenmezler, üzerlerindeki zırh, silah, palto, ayakkabı gibi eşyalar alınır. Diğer kanlı elbiseleri ile, yıkanmadan ve kefenlenmeden gömülür.

islam dininde, ölen bir kimseyi yıkamak, kefenlemek, cenaze namazı kılmak ve gömmek Müslümanların üzerine farz-ı kifayedir. Bu vazifenin en az bir Müslüman tarafından yapılması ile diğer Müslümanlar borçtan kurtulurlar.

Kefen, ölünün kendi malından alınır. Borçları ödenmeden, vasiyeti yerine getirilmeden ve mirasın taksimi yapılmadan önce kefen parası ayrılır. Parası olmayan kimsenin kefenini, hayattayken nafakasını(geçimini) temin eden kimse alır. Kimsesiz cenazelerin kefenini devlet hazinesi veya yaşadığı şehrin zenginleri temin eder. Ölünün kefenlenmeden önce yıkanması şarttır. Cenaze, örtülü olarak, tütsülenmiş serir (teneşir tahtası) üzerine sırt üstü veya kolay olan şekilde yatırılır. Göbek ile diz arası örtülü olarak yıkanır. Gömleği uzun ise gömlek içinde de yıkanır.

Ölünün kefeni, vücüdunu tam örtecek miktarda bezden olmalıdır. Erkeğin kefeninin üç parça olması emredilmiştir. Zaruri durumlarda ölünün bedenini örtecek kadar bir kat kefenle de ölü defnedilebilir.

 Bu Parçalar Şunlardır

1.) izar: Baştan ayağa kadar genişliği bir metreden fazladır.

2.) Kamis (Entari gibi uzun gömlek): Bunun uzunluğu omuzlardan ayaklara kadar olan uzunluğun iki katıdır. Bu uzunluk ortadan ikiye katlanıp, kat yerinden baş geçecek kadar düz kesilir. Kol ve etek yerleri kesilmez.

3. Lifafe: Baştan ve ayaklardan aşırı uzunlukta olup, daha geniştir. Baş üstünden ve ayak altından uçları büzülüp, bezle bağlanacaktır. Kadın kefeni ise beş parçadan olur

Bunlardan ilk üçü olan kamis, izar ve lifafe aynen erkek kefenindeki gibidir. Kadın kefeninde bunlardan farklı olarak bulunan iki parça ise himar ve göğüs bezidir. Bunlardan; Himar: Baş örtüsü olup, yetmiş beş santim kadar uzundur, uçları yüze kadar iner. Göğüs bezi: omuzdan dize kadardır.

Ölünün kefeninin üç parçadan olması, yeni, temiz, kıymetli olması, beyaz pamuklu (patiska) bezlerinin kullanılması sünnettir. Başına sarık sarmak, erkeğe ipek kefen, tabutu ipekli bezle örtmek, süslü şeyler koymak dinimizde yasaktır. Kadın için ipek kefen kullanılabilir. Besmele-i şerifeyi, kelime-i tevhidi, ayet-i kerimeleri muhterem isimleri kefene yazmak doğru değildir. Zira ceset çürüyünce bunlar kirlenir.

Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) hadis-i şeriflerinde kefen husüsunda; “Sizin biriniz din kardeşinin ölüsünü techiz etmeyi üzerine alıp, velisi olduğunda kefenini iyi ve temiz maldan güzel yapsın. Zira ölüler defin olundukları kefenleriyle kabirlerinden çıkıp mahşere gelirler ve kefenleriyle birbirlerini ziyaret ederler. Beyaz elbise giyin. Muhakkak ki beyaz elbise pak, temiz ve iyidir. Ölünüzü de beyaz elbise ilekefenleyin.” buyurmaktadır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …