Kartal Nedir

Kartal Nedir? Kartal Hakkında Bilgi?

Kartal Nedir? Yırtıcı kuşların en kuvvetlisi. hindi büyüklüğünde, pençeleri ve gagası çok sağlam bir kuştur. Boyu bir metreyi, açıldığı zaman kanatları iki buçuk metreyi bulacak kadar irileri vardır Gözleri çok keskindir, en uzak yerlerdeki en küçük şeyleri görür. Küçük kuşlar, tavşan, yaban keçisi, kuzu gibi hayvanları yiyerek yaşar. Yuvasını dağlarda ve sarp kayalıklarda yapar.Kuvvetinden ve hür, egemen yaşayışından örnek alınarak bir çok devletlerin armalarında timsal olarak kullanılmıştır.

Kartal Nedir? Kartal Ne Demek?

Kanatları ve kuyrukları geniş, bacakları tüylü, iri yırtıcılardır. 2-3 yılda ergenliğe ulaşırlar. Uçuşta sıkça dönerek yükselirler, belirgin parmakları, yukarı kıvrılır. ormanlar ve dağlarda yaşarlar. Kaya girintilerinde ve ağaçlarda yuva yaparlar. Kartallar tek eşlidir. Yaşamları boyunca eş değiştirmedikleri gibi her yıl aynı yuvayı kullanırlar. Yuvaları genellikle kolay ulaşılamayacak yerlerdedir. Yuvayı bıraktıkları bir ya da birkaç yumurtanın kuluçka dönemi altı-sekiz hafta sürer. Yavruları yavaş gelişir ve ancak üç ya da dört yaşına giren kartalların erişkinlere özgü tüyleri çıkar.Kaya kartallarının yaklaşık olarak kanat açıklığı 1,5 metreyi bulur. Kartalların ortalama kaldırabilecekleri ağırlık 100kg’dir.

Kartalların Yaşam Alanları

Kartal, yırtıcı kuş grubundandır ve genelde kayalık, dağlık ve ormanlık alanlarda yaşar. Asil duruşu, gücünden dolayı sembol olmuştur. Siyasi parti ve kulüplerin simgesidir.

Kartal’ın Özellikleri Nelerdir?

Uçarak yükseğe çıkabilen nadir kuş türlerindendir.

Uzun ve kıvrık gagalı, geniş kanatlıdır. Ve uzunluğu 2 metreyi bulur.

Görüş açıları çok iyidir ve bu nedenle avlarına nokta atışı yaparlar. 350 km hıza ulaşabilirler.

Ömürleri boyunca tek eşle yaşarlar ve aynı yuvada yaşamlarını sürdürürler.

En fazla 4-5 yumurta verirler. Her üç Saatte bir yumurta yapışmasın diye döndürürler. Anne ve baba olarak yuvayı sırayla beklerler. Kuluçka dönemleri 7-8 haftadır. Yumurtadan çıkan yavruların en iri olanı, diğer kardeşlerini yer. Anne ve baba buna seyirci kalır, müdahale etmezler. Bu kartalların vahşi yaradılışlarının bir getirisidir.

4 ile 5 yaşına girmiş bir Kartal yetişkin sayılır.

Yaklaşık yirmi tür kartal yaşar. En çok bilinenleri; Kaya Kartalı, Tavşancıl yılan Kartalı, Kara Kartal, bozkır Kartalıdır.

Türkiye’de en çok Yılan Kartalı olur. yılanı dikkatli bir şekilde yakalayıp, çok yükseklere havalanır.

Kayalıklara yılanı bırakır. Kayalara çarpan yılan ölür ve Kartal tekrar gelip avını alır.

Ortalama 70 ile 100 sene arasında yaşarlar. Esareti asla sevmezler.

Güçlüdür ve asil duruşu sebebiyle birçok ülkenin, siyasi partinin, futbol kulübünün sembolü olmuştur.

tarihte birçok büyük devlet din ve devlet işlerini temsil etme anlamına gelen çift başlı kartal figürünü sembol olarak kullanmışlardır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …