Kardit Nedir

Kardit Nedir

Kalbin bakteri, virüs, mantar gibi mikroplar tarafından veya başka faktörlerle iltihaplanması. Kalbi dıştan çevreleyen zarın iltihabına perikardit, kalp kasının iltihabına miyokardit, kalbin iç yüzünü döşeyen zarın iltihabına endokardit denir. Hepsi birlikte olursa pankardit ismini alır.

a) Akut (had) perikardit
Bazı enfeksiyon hastalıkları, bağ dokusu hastalıkları(eklem romatizması, romatoit artrit vb.) allerjik ve otoimmün hadiseler, akciğer kanserinin kalbe doğru yayılması, üremi, nikris hastalığı, travmalar ve kalp ameliyatları buna sebeb olabilmekte, bazan da sebep bulunamamaktadır.

Göğüs ağrısı, en sık rastlanan şikayetlerdir, fakat şart değildir. Bu ağrı nefes almakla, yutkunmakla, hareketlerle ve düz yatınca artar. Teşhisin konulmasında kalbin muayenesi, elektrokardiyografinin yardımı büyüktür. Asıl tedavi altta yatan sebebe yönelik olmalıdır. Ayrıca hastanın ağrısı dindirilir. Gerekiyorsa kalp zarları arasında biriken su katetlerle dışarı çekilir ve streoid verilebilir.

b) Kronik (müzmin) konstriktif (kısıtlayıcı) perikardit
Oldukça nadir görülür. Çoğunda altta yatan sebeb bulunamaz. Tüberküloz, diğer bazı enfeksiyonlar, kanserlerin yayılmaları veya kalp zarları arasındaki bir kanamaya bağlı olarak husüle gelebilir. Bu durumda kalınlaşmış, kireçlenmiş perikard, kalbin kanla yeterince doluşunu engellemektedir. Buna bağlı olarak kalbin attığı kan miktarı azalır, kalbin çalışma hızı artar. Karın şişliği, nefes darlığı, ayak bileklerinde ödem, çarpıntı iştahsızlık ortaya çıkar. Kesin teşhis röntgen filminde kireçlenmiş perikardın görülmesiyle konulur. Kalp sesleri hafiflemiştir. Tek etkili tedavi şekli, kalınlaşan perikardı cerrahi olarak çıkarmaktan ibarettir. Ayrıca altta yatan sebeb varsa o da tedavi edilir. Hastanın şikayetleri de giderilmelidir.

c) Miyokardit
Difteri, chagas hastalığı, trişinoz (domuzlardan geçer), toksoplazmaz (en çok domuz ve kabuklu deniz hayvanlarından geçer) ve bazı viral enfeksiyon hastalıklarında (mesela ağır grip, çocuk felci) miyokardit, o hastalığın önemli bir parçasını teşkil eder. Mikropların kana karışması esnasında kalp kasında bazan yer yer iltihaplanmalar gelişir. Had eklem romatizmasında da miyokarditin yeri çok mühimdir.

Birçok enfeksiyon hastalığında da miyokarditin hafif şekli görülür. Burada sadece kalbin hızlı çalışması ve bazı elektrokardiyografi değişiklikleri söz konusudur. Difteriye bağlı miyokarditlerde, kalp hızında bir yavaşlama söz konusu olabilir. Ayrıca sağ ve sol kalp yetmezliklerine ait şikayet ve belirtiler görülebilir (nefes darlığı, iştahsızlık, öksürük, kalp büyümesi, ödem vb.). Şok tehlikesi veya ani ölüm tehlikesi de vardır. Genel bir hastalık sırasında ölçüsüz bir çarpıntı (nabzın yüzün üzerinde olması) ve aşırı bir kalp büyümesi tesbit edilirse, miyokardit düşünülmelidir.

Özel bir tedavisi yoktur. istirahat ve kalp yetersizliğinin genel tedavisi gereklidir. Altta yatan sebep de tedavi edilmelidir.

d) Endokardit
Enfeksiyonlu endokardit bakterilere, mantarlara veya riketsiyalara bağlı olabilir. Had (akut) veya hadde yakın (subakut) gidiş gösterir. Sağlam kalpte oturması çok nadirdir. Önceden hastalanmış olan bir kalp kapağı veya doğuştan gelen bir anormal yapı üzerine oturabilir. Enfeksiyöz endokardit, daha ziyade romatizmal kalp hastalığı olan genç kadınlarda görülmektedir.

Dişlerin ayrılmaz bir parçası olan streptokokküs vridans isimli mikroorganizmalar en mühim endokardit sorumlularıdır. Diş çekimi, bademcik ameliyatı, anjini takiben bir endokardit gelişebilir.

Enfeksiyona bağlı olarak “vejetasyon” ismi verilen bir takım gevrek yapılar kalp zarı üzerinde meydana gelir. Bu vejetasyonların kopup kan dolaşımına karışarak organlara ait damarları tıkamaları neticesinde bir çok belirtiler ortaya çıkar. Halsizlik, ateş, kansızlık deride kanama odakları, çomak parmak, dalak büyümesi, kalpte ilave ses duyulması, idrarla kan gelmesi söz konusu olabilir. Bazen de koma, havale ve yarım vücut felci görülebilir. Kesin teşhis, kan kültürü ile kanda mikrobun tesbit edilmesiyle konulur.

Hastalığın antibiyotiklerle kontrol altına alınmış olduğu durumlarda dahi, ölüm riski fazladır. zira kalp kapaklarında ağır tahribat meydana gelmektedir.

Tedavinin etkili olabilmesi için, hastalığa yol açan mikroba karşı etkili bir antibiyotikle gecikmeden tedaviye başlamak gerekir. En etkili ilaçlar penisilin ve streptomisindir. Başarılı bir tedaviden sonra doğuştan olan bir kalp hastalığının düzeltilmesi veya bir kapak değişimine gidilmesi için bir cerrahi müdahale gerekebilir.

Streptokokus viridans enfeksiyonlarının önemine binaen, doğuştan olan veya kalp kapağı hastalığı olan şahıslarda diş hastalıklarının tedavisinden önce (bir saat önce) kas yoluyle penisilin zerk edilir ve üç gün süre ile buna devam edilir.

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …