Karatavuk Nedir

Karatavuk Nedir

Yaşadığı yerler: Palearktik bölgenin dağlık, ormanlık, fundalık ve bahçelerinde. Özellikleri: Uzunluğu 25 cm erkeği kara, dişisi kahverenklidir. Sarı gagalı, ötücü göçmen kuşlardır. Çeşitleri: Tek türü bilinir. Karatavukgiller familyasından, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da yaygın olarak bulunan, güzel ötücü bir

kuş. Boyu 25 cm kadardır. Erkeği kara, dişisi kahverengi tüylüdür. Dağlık, ovalık, fundalık ve ormanlarda bulunur. Çam ormanlarında rastlanmaz. Gagasıyla topraktan çıkardığı tohum, kurtçuk ve böceklerle beslenir. Küçük sürüngen ve salyangoz da yer. Besininin çoğunu tohumlardan sağladığından zararlı kabul edilir. Eti için avlanır. Yuvayı dişi kurarak yılda iki defa yumurtlar. Her defasında 5-6 yumurta yapar. 13-14 gün kuluçkaya yatar. iki haftalık yavrular yuvayı terk ederler. Yaşlı erkekler göçe katılmayıp, bulundukları yerde kışı geçirirler. En çok Kanarya Adaları, Akdeniz çevresi, Moğolistan ve Çin’de bulunur. Anadolu’da da boldur.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …