Kapı Tokmağı Nedir

Kapı Tokmağı Nedir? Kapı Tokmağı Ne Demek?

Kapı Tokmağı Nedir? Eski evlerde kapıları çalmak için yapılan alet. Bunlar, kapı kanatlarından birinin üstüne el yetişebilecek yüksekliğe konurdu. Zarif şekillerde yapılan kapı tokmakları takıldığı yerde hareketli olacak şekilde imal edilirlerdi. Kaldırılıp bırakıldığında veya el ile tutulup buraya vurulduğunda tok bir ses çıkardığından ev sahibini haberdar ederlerdi. Çok süslüleri yapılan kapı tokmakları yerine bazı yörelerde halkalar kullanılırdı. Bunlara “kapı halkası” denirdi.

Kapı Tokmağı Nedir? Kapı Tokmağı Ne Demek?

Anadolu’da, ince zevkin mahsülü olan evlerin her geçen gün azalıp tarihi bir vasıf kazanmasıyla

birlikte, var olan bu gelenek de unutulmak üzeredir.

Ancak Anadolu’nun bazı yerlerinde ve bilhassa köylerde kapı tokmakları hala kullanılmaktadır. Eskiden kullanılan kapı tokmakları atalarımızın ince düşüncelerinin zarif sanat anlayışlarının en güzel örneklerindedir.

Şöyle ki; kapı üzerinde biri ince, küçük ve tiz ses çıkaran, diğeri ise kalın, iri yapılı ve tok ses çıkaran farklı iki kapı tokmağı bulunur. Kapıya gelen kişi bir hanım ise ince, tiz ses çıkaran; erkek ise kalın, iri, tok ses çıkaran kapı tokmağını çalar. Böylece evdekiler kapıya gelenin kadın veya erkek olduğunu anlarlardı.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …